Bí thư Thành ủy TPHCM: Sẵn sàng tiến xa với Nghị quyết 98

Bí thư Thành ủy TPHCM: Sẵn sàng tiến xa với Nghị quyết 98

Bí thư Thành ủy TPHCM: Sẵn sàng tiến xa với Nghị quyết 98

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tuyên bố thành phố đã sẵn sàng để tiến xa với việc triển khai Nghị quyết 98. Các công việc chuẩn bị đã hoàn thành và con tàu đang sẵn sàng tăng tốc.

Sáng nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 11 với sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Trong buổi phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Nên đã tuyên bố rằng thành phố đã sẵn sàng để tiến xa với việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Sau 3 tháng chuẩn bị, con tàu của chúng ta đã đi được một đoạn và chuyến hàng đầu tiên đã được đưa lên tàu.

Các linh kiện khung và thiết bị tốt đã được chuẩn bị để chúng ta có thể tiến xa trong chuyến hành trình sắp tới.

Hôm nay, HĐND thành phố đã dành một ngày để quyết định hàng trăm công việc, trong đó có các nội dung liên quan đến triển khai Nghị quyết 98.

Mọi thứ đã sẵn sàng để tăng tốc.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 10 vào tháng 7, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết 18 về việc triển khai Nghị quyết 98.

Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn những nội dung mới và chưa có tiền lệ cần được chuẩn bị.

Chúng ta cần nghiên cứu và tính toán để đưa ra những giải pháp tối ưu và đặt ra nhiệm vụ khả thi.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng con tàu của chúng ta đã sẵn sàng để tiến xa.

Tại ga đầu, thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng và con tàu đã chất đầy hàng.

Hiện tại, chúng ta đã có tâm thế mới, khí thế mới và phương pháp mới.

Đường ray không còn kẹt như trước đây.

Do đó, chúng ta cần hoạt động trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đặc biệt là những người có liên quan đến việc điều khiển con tàu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường, việc bảo đảm an ninh lương thực và bình ổn giá thị trường trong nước là rất quan trọng.

Các ngành sản xuất chủ lực cũng đang gặp khó khăn do suy giảm tổng cầu bên ngoài và thu hẹp thị trường xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, chúng ta đã và đang tạo động lực để vượt qua khó khăn và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 98.

Các nội dung trọng tâm bao gồm việc thành lập Sở An toàn thực phẩm và cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính.

Các dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp công trình đường bộ cũng sẽ được xem xét.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu HĐND thành phố đặt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98 là một nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, thành phố đã có những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Các chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng.

Các dự án trọng điểm và hạ tầng giao thông cũng được tập trung hoàn thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại và hạn chế.

Thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra và tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp.

Xuất nhập khẩu cũng giảm sâu so với cùng kỳ.

Trước những thách thức trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

[question] Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu HĐND thành phố làm gì với việc thực hiện Nghị quyết 98?,Các hạn chế nào vẫn còn tồn tại trong hoạt động của thành phố?