Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến cách tính toán thời gian của Trái Đất

Biến đổi khí hậu có thể khiến cách tính toán thời gian của Trái Đất thay đổi hoàn toàn, chuyện gì đây?
Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi tốc độ quay của Trái Đất và tác động đến cách con người đo thời gian. Nghiên cứu mới cho thấy việc thêm giây nhuận âm vào thời gian tiêu chuẩn có thể bị hoãn đến năm 2029.

Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến cách tính toán thời gian của Trái Đất

Biến đổi khí hậu đang gây ra những ảnh hưởng không chỉ đối với môi trường mà còn đến cách tính toán thời gian của Trái Đất. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature đã chỉ ra rằng tình trạng băng tan ở Greenland và Nam Cực cùng với sự nóng lên toàn cầu đã làm chậm lại tốc độ quay của hành tinh và có thể ảnh hưởng đến cách con người đo thời gian.

Trước đây, để đồng bộ hóa chuyển động của Trái Đất với đồng hồ tự động, giây nhuận đã được thêm vào thời gian tiêu chuẩn quốc tế (UTC). Tuy nhiên, việc thêm giây nhuận này có thể gây ra sự nhiễu loạn đối với các hệ thống máy tính trên toàn thế giới. Từ năm 1972, đã có 27 giây nhuận được thêm vào UTC, và lần gần đây nhất là vào năm 2016.

Tốc độ quay của Trái Đất và thách thức trong việc đồng bộ hóa đo thời gian

Trong những năm gần đây, tốc độ quay của Trái Đất đang ngày càng tăng, vượt qua thời gian tiêu chuẩn. Điều này đã đặt ra thách thức lớn trong việc đồng bộ hóa đo thời gian. Các nhà khoa học đã cân nhắc việc thêm giây nhuận âm vào thời gian tiêu chuẩn, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Duncan Agnew, một nhà nghiên cứu từ Đại học California, đã nhấn mạnh rằng việc thêm giây nhuận âm vào UTC là một thách thức lớn. Điều này đòi hỏi tất cả các bộ phận của hệ thống tính toán thời gian toàn cầu phải hiển thị cùng một lúc. Nếu giây nhuận âm được thêm vào, nhiều chương trình máy tính tính thời gian sẽ phải được viết lại và bổ sung khái niệm mới.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây đã cho thấy tình trạng băng tan ở Greenland và Nam Cực cùng với sự nóng lên toàn cầu đã làm chậm lại tốc độ quay của Trái Đất. Do đó, việc thêm giây nhuận âm vào UTC có thể bị hoãn đến ít nhất là năm 2029.

Loại bỏ khái niệm giây nhuận và kế hoạch thay thế

Năm 2022, các chuyên gia liên quan đến lĩnh vực đo thời gian đã đồng ý loại bỏ khái niệm giây nhuận và thay thế bằng việc mở rộng chênh lệch cho phép giữa hai cách đo thời gian lên một phút. Ông Agnew cũng đồng tình với kế hoạch này, cho rằng việc chênh lệch quá một phút nhuận âm là rất khó có thể xảy ra.

Ông hy vọng rằng với nghiên cứu của mình, các chuyên gia trên thế giới có thể xem xét việc bỏ giây nhuận sớm hơn, trước thời hạn năm 2035. Tuy nhiên, việc này cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận từ các chuyên gia để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong việc đo thời gian trên toàn cầu.

Trong tương lai, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường và các khía cạnh khác của cuộc sống. Việc hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đến cách tính toán thời gian của Trái Đất là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong việc đo thời gian trên toàn cầu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Làm thế nào biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến quá trình quay của Trái Đất?,Cách nào đang được đề xuất để thay thế khái niệm giây nhuận?