Biến Động Lãi Suất Ngân Hàng Ngày 5/4/2024: MSB Nâng Lãi Suất, Dong A Bank Giảm

Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/4/2024: Thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động
Ngày 5/4/2024 chứng kiến sự điều chỉnh lãi suất của MSB và Dong A Bank, với MSB tăng lãi suất huy động và Dong A Bank giảm lãi suất tiền gửi.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng biến động, các ngân hàng tại Việt Nam liên tục điều chỉnh lãi suất huy động để phản ứng linh hoạt với nhu cầu của thị trường.

Mới đây, vào ngày 5/4/2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) đã quyết định tăng lãi suất huy động, trong khi Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) lại đi ngược lại xu hướng này bằng cách giảm lãi suất tiền gửi.

MSB Tăng Lãi Suất Huy Động

Sau một thời gian dài giữ ổn định, MSB đã quyết định tăng lãi suất huy động từ ngày 5/4. Điều này đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp có sự điều chỉnh tăng lãi suất từ các ngân hàng, sau khi Ngân hàng HDBank cũng tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn từ 12-18 tháng vào ngày 4/4.

Cụ thể, MSB giữ nguyên lãi suất cho kỳ hạn từ 1-5 tháng ở mức 3,5%/năm. Tuy nhiên, lãi suất cho kỳ hạn từ 6-11 tháng và từ 12-36 tháng đều được điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên lần lượt là 4,1%/năm và 4,5%/năm. Đáng chú ý, MSB cũng giảm mạnh "lãi suất đặc biệt" từ 8,5% xuống còn 7%/năm cho khách hàng VIP với kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Dong A Bank Đi Ngược Xu Hướng

Trong khi MSB tăng lãi suất, Dong A Bank lại quyết định giảm lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn từ 1-36 tháng. Lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 2,8%/năm, và các kỳ hạn từ 3-36 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm. Lãi suất huy động cao nhất tại Dong A Bank hiện là 4,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng.

Tổng Quan Thị Trường Lãi Suất

Tháng 4 này, đã có 6 ngân hàng giảm lãi suất huy động bao gồm Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, và Dong A Bank. Trong khi đó, chỉ có 2 ngân hàng là HDBank và MSB tăng lãi suất. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng tại Việt Nam, phản ánh sự linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 5 THÁNG 4 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 5 5,9
NCB 3,3 3,5 4,55 4,65 5 5,5
NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7
VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3
PVCOMBANK 2,85 2,85 4,3 4,3 4,8 5,1
ABBANK 2,9 3 4,3 4,1 4,1 4,1
BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5
SHB 2,8 3 4,2 4,4 4,9 5,2
VPBANK 2,4 2,7 4,2 4,2 4,5 4,5
KIENLONGBANK 3 3 4,2 4,6 4,8 5,3
BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1
MSB 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,5
BVBANK 2,85 3,05 4,05 4,35 4,65 5,25
DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
VIB 2,5 2,8 4 4 4,8
CBBANK 3,1 3,3 4 3,95 4,15 4,4
GPBANK 2,3 2,82 3,95 4,2 4,65 4,75
OCEANBANK 2,6 3,1 3,9 4,1 4,9 5,2
EXIMBANK 3,1 3,4 3,9 3,9 4,9 5,1
PGBANK 2,6 3 3,8 3,8 4,3 4,8
TPBANK 2,5 2,8 3,8 4,7 5
SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6
SACOMBANK 2,3 2,7 3,7 3,8 4,7 4,9
MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7
TECHCOMBANK 2,25 2,55 3,55 3,55 4,45 4,45
ACB 2,3 2,7 3,5 3,8 4,5
SEABANK 2,7 2,9 3,2 3,4 3,75 4,6
BIDV 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7
VIETINBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
SCB 1,65 1,95 2,95 2,95 3,95 3,95
[question] MSB và Dong A Bank đã thay đổi lãi suất huy động như thế nào vào ngày 5/4/2024?,Lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP của MSB và Dong A Bank có mức thay đổi ra sao?