Biển xanh Việt Nam: Thay đổi tư duy và hành động để phát triển kinh tế biển bền vững

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về tầm quan trọng của phát triển kinh tế biển xanh và những chính sách đang được triển khai để đạt được mục tiêu này.

Biển là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng và tiềm năng của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, chúng ta đã ít chú trọng đến nuôi trồng và bảo tồn, dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản và các vấn đề môi trường khác.

Để giải quyết vấn đề này, phát triển kinh tế biển xanh đã trở thành xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tầm quan trọng của kinh tế biển xanh

Theo ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của biển và đại dương.

Việt Nam, một quốc gia có biển, cần nhìn nhận không gian kinh tế biển một cách rộng hơn.

Kinh tế biển không chỉ bao gồm đánh bắt và nuôi trồng, mà còn bao gồm cả bảo tồn và du lịch biển.

Việc phát triển kinh tế biển xanh có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường, từ việc tạo ra việc làm, thu hút du khách đến bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển.

Chính sách và chương trình phát triển kinh tế biển xanh

Trong Nghị quyết số 36 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Chính phủ đã đưa ra chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai ba chiến lược chính để đạt được mục tiêu này.

 1. Chiến lược đánh bắt:

  Đây là một phần quan trọng của kinh tế biển, nhưng cần được cấu trúc lại để đảm bảo khai thác tài nguyên biển một cách bền vững.

  Đề án và quy hoạch lại hoạt động đánh bắt đang được thực hiện, kết hợp với phát triển du lịch biển và các ngành kinh tế khác như làm muối.

 2. Chiến lược nuôi trồng:

  Nuôi trồng thủy sản là một ngành nghề mới phát triển gần đây và có tiềm năng lớn.

  Việc kết hợp nuôi trồng thủy sản với du lịch biển có thể tạo ra giá trị kinh tế và du lịch cao.

  Các vùng biển như vịnh Vân Phong, vịnh Quảng Ninh và vịnh Hải Phòng có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch biển.

 3. Chiến lược bảo tồn biển:

  Bảo tồn biển là một phần quan trọng để đảm bảo sự bền vững của nguồn tài nguyên biển.

  Quy hoạch lại các khu bảo tồn biển và hệ thống rừng ngập mặn có thể tạo ra giá trị đa dạng sinh học, đồng thời giúp chống xói lở bờ biển và khai thác thuỷ sản.

Đóng góp của ngành nông nghiệp biển

Ngành nông nghiệp biển đóng góp rất lớn cho kinh tế biển của Việt Nam.

Gần một triệu người sống bằng nghề cá, hơn 90.000 tàu khai thác và hàng triệu việc làm liên quan đến bảo quản, sơ chế, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản.

Ngành nông nghiệp biển cần được cấu trúc lại và phát triển theo hướng hợp tác và liên kết, để tạo ra quy mô sản xuất lớn hơn và bảo vệ tài nguyên biển.

Thách thức và thông điệp của Bộ trưởng

Ông Lê Minh Hoan nhận thấy rằng ngành nông nghiệp biển đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh không lành mạnh và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách không bền vững.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấu trúc lại ngành này, tạo ra sự hợp tác và liên kết để đạt được quy mô sản xuất lớn hơn và bảo vệ tài nguyên biển.

Ông cũng gửi thông điệp cuối cùng là chúng ta cần thay đổi tư duy và hành động để phát triển kinh tế biển bền vững và từ biệt quê hương một cách mạnh mẽ.

Trên đây là cuộc phỏng vấn với ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phát triển kinh tế biển xanh của Việt Nam.

Việc thay đổi tư duy và hành động để phát triển kinh tế biển bền vững là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự hợp tác và liên kết của tất cả các bên liên quan.

[question] Tại sao phát triển kinh tế biển xanh là xu hướng của nhiều nước trên thế giới?,Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh về việc gì trong việc phát triển kinh tế biển xanh?