Bình Định đề xuất bổ sung 740 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và tái định cư cao tốc Bắc - Nam

Bình Định đề xuất bổ sung 740 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và tái định cư cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh Bình Định đã gửi đề xuất tới Bộ Giao thông vận tải để bổ sung 740 tỷ đồng kinh phí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam.

Bình Định đề xuất bổ sung 740 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề xuất tới Bộ Giao thông vận tải (GTVT) để bổ sung thêm 740 tỷ đồng kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Đề xuất này nhằm khắc phục các khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai dự án.

Các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, hiện nay, các khu tái định cư phải sử dụng các mỏ vật liệu đất đắp đã được cấp phép sẵn và đang khai thác sử dụng chung cho các công trình của các địa phương. Điều này là do chưa có mỏ vật liệu đất đắp được cấp phép để sử dụng riêng cho các khu tái định cư. Quy trình cấp phép mỏ vật liệu đất đắp theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ tốn rất nhiều thời gian, không đảm bảo tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đang gặp nhiều khó khăn khác. Hiện tại, các địa phương không có cơ sở thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc cấp phép xây dựng cho người dân tiến hành xây dựng lại nhà cửa đối với các hộ bị giải tỏa một phần thửa đất ở, nhà ở và có phần diện tích còn lại của thửa đất ở nằm ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng nhưng thuộc phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc theo quy định. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản kiến nghị tới Bộ GTVT để giải quyết vấn đề này.

Bổ sung kinh phí để đảm bảo tiến độ dự án

Theo UBND tỉnh Bình Định, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qua địa bàn tỉnh là 4.953 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ cọc mốc, phạm vi giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án 2, 85, địa phương đã kiểm tra và rà soát với tổng kinh phí thực hiện khoảng 5.693 tỷ đồng, cao hơn 740 tỷ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt. Do đó, UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản kiến nghị để bổ sung thêm 740 tỷ đồng kinh phí.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Điều này nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông và đáp ứng yêu cầu của dự án.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định có tổng chiều dài khoảng 118,8km, đi qua 8 huyện, thị xã và thành phố với 30 xã và phường. Hiện đã có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt và đã bàn giao diện tích đất cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đang gặp nhiều khó khăn, do đó cần bổ sung kinh phí để đảm bảo tiến độ dự án.

[question] Tại sao tỉnh Bình Định thiếu 740 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam?,UBND tỉnh Bình Định đã kiến nghị điều chỉnh dự án như thế nào để bổ sung kinh phí thiếu?