Bình Định đề xuất chuyển đoạn quốc lộ thành đường địa phương

Bình Định đề xuất chuyển đoạn quốc lộ thành đường địa phương

UBND tỉnh Bình Định đã gửi đề nghị cho Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển một số đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương.

Bình Định đề nghị chuyển đoạn quốc lộ thành đường địa phương

Ngày 15/9, UBND tỉnh Bình Định thông báo đã gửi công văn đến Bộ Giao thông vận tải, đề nghị phân cấp và phân quyền quản lý quốc lộ, cũng như chuyển đổi một số đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương.

Theo đề nghị của Bình Định, các đoạn tuyến quốc lộ 1 cũ sẽ được chuyển đổi thành đường địa phương.

Cụ thể, các đoạn tuyến này bao gồm:

  • Từ Km1125+00 đến Km1132+300 qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn
  • Từ Km1171+320 đến Km1178+500 qua huyện Phù Mỹ
  • Từ Km1203+150 đến Km1210+940 qua thị xã An Nhơn

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, các đoạn tuyến quốc lộ này đã được xây dựng tuyến tránh qua địa bàn hiện tại. Việc chuyển đổi thành đường địa phương sẽ giảm bớt thủ tục hành chính liên quan đến việc đấu nối giao thông, xây dựng công trình thiết yếu và công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển không gian quy hoạch đô thị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng đề nghị phân cấp đoạn tuyến quốc lộ 1D từ Km0+00 đến Km20+700 (chiều dài 20,7Km) cho địa phương quản lý. Đoạn tuyến này đi qua khu vực nội thành TP. Quy Nhơn và việc chuyển quyền quản lý cho địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển không gian quy hoạch đô thị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua đề nghị này, tỉnh Bình Định hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý và hỗ trợ từ Bộ Giao thông vận tải. Việc chuyển đổi các đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển giao thông trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

[question] Tại sao tỉnh Bình Định đề nghị chuyển đoạn quốc lộ 1 cũ thành đường địa phương?,Đoạn tuyến quốc lộ 1D từ Km0+00 - Km20+700 sẽ được phân cấp cho ai quản lý?