Bình Định - Trung tâm kinh tế biển của Việt Nam, với GRDP bình quân đầu người dẫn đầu khu vực miền Trung

Bình Định - Trung tâm kinh tế biển của Việt Nam, với GRDP bình quân đầu người dẫn đầu khu vực miền Trung

Bình Định đang phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu của Việt Nam. Với GRDP bình quân đầu người dẫn đầu khu vực miền Trung, tỉnh này đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và du khách.
Tỉnh Bình Định đang trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu của Việt Nam, với mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là kết quả của Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Bình Định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Quy hoạch tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Tỉnh cũng hướng đến việc trở thành trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế.

Với tầm nhìn đến năm 2050, Bình Định tiếp tục dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tỉnh sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam. Bình Định cũng sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước và trung tâm kết nối khu vực Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên và khu vực lân cận.

Quy hoạch tỉnh Bình Định đề ra 5 quan điểm phát triển, 3 khâu đột phá, 5 trụ cột phát triển kinh tế và phát triển theo cấu trúc mô hình 2 vùng - 3 cực phát triển - 3 hàng lang kinh tế.

Tỉnh Bình Định xác định 3 khâu đột phá là xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của tỉnh.

Bình Định có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và có vị trí địa lý chiến lược. Với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ trên cả 4 loại hình, Bình Định có khả năng phát triển dịch vụ logistics và vận tải. Ngoài ra, tỉnh còn có tài nguyên tự nhiên đa dạng và vị trí địa kinh tế quan trọng.

Bình Định có tiềm năng lớn về kinh tế biển, với chiều dài bờ biển 134km và vùng lãnh hải rộng 2.500km2. Tỉnh có cảng biển quốc tế Quy Nhơn, cảng Thị Nại và Tân cảng Miền Trung, giúp thu hút giao thương và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Bình Định còn có nhiều cảng cá như Nhơn Châu, Quy Nhơn, Tam Quan, Đề Gi, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thủy sản và du lịch biển.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, GRDP của tỉnh Bình Định đã tăng 6,46% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 9/14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. GRDP bình quân đầu người của Bình Định dẫn đầu khu vực miền Trung và xếp thứ 2/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tuy nhiên, Bình Định cũng còn nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chưa lớn, giá trị còn thấp. Công nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có doanh nghiệp lớn để tạo đột phá phát triển kinh tế. Ngoài ra, trình độ lao động còn thấp và khí hậu ảnh hưởng đến nông nghiệp và thủy sản.

Tuy vậy, với những tiềm năng và thế mạnh của mình, Bình Định đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Tỉnh đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả khu vực miền Trung.

[question] Mục tiêu chính của quy hoạch tỉnh Bình Định là gì?,Bình Định có những tiềm năng gì về kinh tế biển?