Bình Dương công bố kế hoạch triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM

UBND tỉnh Bình Dương đã công bố kế hoạch chi tiết về việc triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM, bao gồm thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công và khánh thành. Đây là dự án quan trọng nhằm nâng cao hạ tầng giao thông kết nối giữa Bình Dương và TPHCM.

Bình Dương công bố kế hoạch triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM là một trong những dự án quan trọng nhằm nâng cao hạ tầng giao thông và kết nối giữa tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/7, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản do ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh ký về việc triển khai thực hiện dự án này, trong đó ấn định thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công và khánh thành.

Triển khai giai đoạn 1 của dự án

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án Vành đai 4 TPHCM sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong giai đoạn này, Bình Dương sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng sẽ được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng sẽ được cập nhật theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được duyệt. Các địa phương sẽ xác định nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất và quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm và hình thức tái định cư. Sau đó, sẽ tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 1 và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương

Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương sẽ sử dụng đường tạo lực đã được đầu tư trước đó. Công tác bàn giao mốc giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2023. Công tác khảo sát, lập, thẩm tra và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) của dự án thành phần 1 sẽ hoàn thành chậm nhất đến tháng 8/2023. Công tác thẩm định và phê duyệt BCNCKT của dự án thành phần 1 sẽ hoàn thành trong tháng 8/2023.

Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho dự án thành phần 1, đảm bảo theo tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án theo chủ trương đã được duyệt. Mục tiêu là phấn đấu cuối năm 2023 tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ, Bình Dương dự kiến sẽ bàn giao tối thiểu 50% mặt bằng vào tháng 6/2024, 70% mặt bằng vào tháng 9/2024 và toàn bộ mặt bằng dự án vào tháng 12/2024. Đối với dự án thành phần 2, Bình Dương sẽ triển khai thỏa thuận phương án thiết kế với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố liên quan. Các báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng sẽ được lập và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Bình Dương dự kiến sử dụng khoảng 419,6ha đất, trong đó tuyến chính chiếm 413,4ha và tuyến kết nối chiếm 6,2ha. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 18.247,9 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đề nghị trong quá trình triển khai thi công, tổ giám sát tập trung chỉ đạo và đôn đốc nhà thầu, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 11/2026 và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2026.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng giao thông và kết nối giữa hai địa phương. Dự kiến, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và hàng hóa.

[question] Dự án Vành đai 4 TPHCM tại Bình Dương sẽ được thực hiện theo phương thức nào?,Dự án dự kiến hoàn thành vào thời điểm nào?