Bình Dương: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Chìa khóa cho thành phố thông minh và hội nhập quốc tế

Bình Dương: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Chìa khóa cho thành phố thông minh và hội nhập quốc tế

Bình Dương đang tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp và xã hội, nhằm thúc đẩy quá trình trở thành thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo.

Bình Dương - Điểm đến của đầu tư và công nghiệp

Bình Dương, một tỉnh nằm ở vùng Đông Nam Bộ, đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và thu hút sự đầu tư từ nước ngoài. Với hơn 4.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Bình Dương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và xã hội của cả nước. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng để trở thành thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp và xã hội, Bình Dương đã tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Trọng tâm của sự phát triển

Với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và hội nhập quốc tế, Bình Dương đã thu hút hàng ngàn dự án đầu tư nước ngoài. Hiện nay, tỉnh có hơn 53.000 doanh nghiệp trong nước và hơn 4.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 40 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại vào năm 2030, Bình Dương đã nhận thức sâu sắc về vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra mục tiêu phát triển nguồn lao động có tay nghề đủ về số lượng và chất lượng, gắn đào tạo với giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Tỉnh đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo là 85% vào năm 2025, trong đó có 35% có văn bằng chứng chỉ.

Đào tạo nguồn nhân lực - Chìa khóa cho thành phố thông minh và hội nhập quốc tế

Để trở thành thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo, Bình Dương cần có một lực lượng lao động chất lượng cao, có khả năng thích nghi với công nghệ và hình thức làm việc mới. Các ngành đào tạo đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu này. Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ. Việc đầu tư và phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo là quyết định đúng đắn, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Năm học 2023 - 2024 là bước quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tại Bình Dương khi Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) khai giảng và tiến hành đào tạo gần 1.000 sinh viên mới theo các ngành học quan trọng. Trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết cộng đồng và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Đơn vị đã hợp tác với hơn 280 doanh nghiệp và đối tác, giúp sinh viên thích ứng nhanh với yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ông Nguyễn Trọng Luật, Giám đốc Điều hành Công ty Cicor Vietnam, đánh giá cao vai trò của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Dương. Ông nhấn mạnh rằng, sinh viên cần trải nghiệm thực tế và tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu thực tập tại các doanh nghiệp để nâng cao khả năng thích nghi và thu hút nhà tuyển dụng khó tính. Sự hợp tác giữa giáo dục, doanh nghiệp và Nhà nước là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa cho Bình Dương trở thành thành phố thông minh và hội nhập quốc tế. Tỉnh đang tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận môi trường quốc tế và thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp và xã hội, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

[question] Tại sao Bình Dương cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao?,Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã đào tạo bao nhiêu sinh viên mới và theo những ngành học nào?