Bình Dương: Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới tăng mạnh

Từ ngày 1-15/1/2024, tỉnh Bình Dương đã thu hút 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 57,2% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký cũng tăng 15,5% lên 1.845,7 tỷ đồng.

Bình Dương: Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới tăng mạnh

Từ ngày 1-15/1/2024, tỉnh Bình Dương đã thu hút 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 57,2% so với cùng kỳ. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của môi trường kinh doanh tại địa phương.

Tăng trưởng đáng kể trong số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, từ ngày 1/1/2024 đến 15/1/2024, tỉnh đã thu hút 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 57,2% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong số lượng doanh nghiệp mới được thành lập tại địa phương.

Tổng số vốn đăng ký cũng tăng 15,5% so với cùng kỳ, đạt mức 1.845,7 tỷ đồng. Đây là một con số khá ấn tượng, cho thấy sự đầu tư và phát triển của các doanh nghiệp tại Bình Dương.

Điều chỉnh vốn và giải thể doanh nghiệp

Ngoài ra, cũng có 48 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 11,6% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều chỉnh là 4.771 tỷ đồng, tăng gấp 9,5 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể tăng 20% lên 30 doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trở lại là 17 doanh nghiệp, giảm 19% so với cùng kỳ, và doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 55,3% xuống còn 68 doanh nghiệp.

Số liệu tổng kết

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 66.399 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đăng ký lên đến 733.356 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của môi trường kinh doanh tại địa phương.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, từ ngày 1/1/2024 đến 15/1/2024, tỉnh Bình Dương đã thu hút 61,3 triệu USD vốn FDI. Trong đó, có 3 dự án đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký là 40,6 triệu USD, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn là 14 triệu USD, và 5 dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký tăng 4,1 triệu USD.

Tổng kết lại, tỉnh Bình Dương đang có sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và thu hút đầu tư. Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới tăng mạnh, cho thấy sự hấp dẫn và tiềm năng của địa phương này. Các chính sách hỗ trợ và môi trường kinh doanh thuận lợi đang thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Từ ngày 1-15/1/2024, tỉnh Bình Dương có bao nhiêu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ?,Hiện nay, tỉnh Bình Dương có tổng cộng bao nhiêu doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và tổng vốn đăng ký là bao nhiêu tỷ đồng?