Bình Phước: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm

Tỉnh Bình Phước tập trung thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đạt kế hoạch năm.

Bình Phước:

Một tỉnh nằm ở miền Nam Việt Nam, đang đặt mọi nguồn lực vào việc chỉ đạo và đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Từ đầu năm 2023 đến tháng 8, tỉnh đã giải ngân được 2.900 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý. Số tiền này đạt 57,6% kế hoạch năm và giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, vốn ngân sách cấp tỉnh đã giải ngân được 2.136 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch năm, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn ngân sách cấp huyện đạt 772,4 tỷ đồng, bằng 42,6% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Tỉnh Bình Phước đang tập trung sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Các dự án này bao gồm:

  • Công trình hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Bình Phước (đường Minh Lập - Lộc Hiệp)
  • Dự án xây dựng đường giao thông phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư
  • Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành II
  • Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ khu công nghiệp Việt Kiều kết nối với khu công nghiệp Minh Hưng Sikico huyện Hớn Quản
  • Dự án xây dựng tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú - Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước)

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị và địa phương thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên. UBND tỉnh cũng đề cao kỷ luật và kỷ cương trong quản lý đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và cản trở tiến độ giải ngân vốn. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đã yêu cầu các đơn vị và địa phương không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn mà không giải ngân được hoặc giải ngân không đạt kế hoạch vốn được giao.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước đã thành lập "Tổ rà soát vốn đầu tư công trên địa bàn". Tổ này sẽ thường xuyên theo dõi và giám sát việc giải ngân vốn đầu tư công, từ đó tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc như thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công. Tổ cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề liên quan.

[question] Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đã giải ngân được bao nhiêu tỷ đồng trong 8 tháng năm 2023?,Các công trình trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Phước bao gồm những dự án nào?