Bình Phước - Tỉnh biên giới với tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Tỉnh biên giới Bình Phước ghi nhận tăng trưởng kinh tế đáng kể trong năm 2023, vượt qua nhiều tỉnh phát triển khác trong khu vực. Tổng sản phẩm đạt 54.894,49 tỷ đồng, tăng 8,34% so với năm trước.

Bình Phước - Tỉnh biên giới với tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Tỉnh Bình Phước vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội trong năm 2023, cho thấy tỉnh này đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, vượt qua nhiều tỉnh phát triển khác trong khu vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 54.894,49 tỷ đồng, tăng 8,34% so với năm 2022.

Tăng trưởng đa ngành

Theo ông Trương Quang Phúc, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2023 được đạt nhờ sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ ở nhiều ngành, lĩnh vực. Ngành nông nghiệp đạt 17.513,34 tỷ đồng, tăng 10,25%, đóng góp 3,21 điểm phần trăm vào tổng sản phẩm của tỉnh. Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 17.205,78 tỷ đồng, tăng 7,12%, đóng góp 2,26 điểm phần trăm vào tăng trưởng tổng sản phẩm. Khu vực dịch vụ đạt 18.119,72 tỷ đồng, tăng 8,34%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm vào tăng trưởng tổng sản phẩm.

Đóng góp của ngành nông nghiệp

Ông Phúc cũng cho biết thêm rằng ngành nông nghiệp Bình Phước đã đạt và vượt qua một số chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023, đạt mức tăng trưởng cao và góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội.

Đóng góp của sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Phước trong năm 2023 tiếp tục tăng trưởng so với năm trước và đóng vai trò quan trọng trong khu vực công nghiệp và xây dựng, góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 10,36% so với năm trước, với sự tăng trưởng đáng chú ý trong ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước và xử lý rác thải.

Đầu tư và thu hút vốn

Trong năm 2023, tỉnh Bình Phước đã thu hút 48 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký là 739,23 triệu USD. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự hấp dẫn của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thu hút 13 dự án đầu tư với tổng vốn cấp mới là 2.847 tỷ đồng trong năm trước.

Thị trường bán lẻ và dịch vụ

Thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng phát triển mạnh mẽ trong năm 2023. Các đơn vị kinh doanh đã dự trữ lượng hàng hóa và nhu yếu phẩm đa dạng về chủng loại và chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện đạt 77.806,90 tỷ đồng, tăng 18,27% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải và du lịch

Trong năm 2023, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải của tỉnh Bình Phước ước đạt 2.722,28 tỷ đồng, tăng 55,06% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt hành khách vận chuyển đạt 6.712,79 ngàn lượt, tăng 90,55%, trong khi khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.881,19 ngàn tấn, tăng 21,27%.

Tổng kết

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2023 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, vượt qua nhiều tỉnh phát triển khác trong khu vực. Điều này cho thấy tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Bình Phước đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn cả Đồng Nai và Bình Dương trong năm nào?,Những ngành nghề nào đã đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Bình Phước?