Bình Thuận: Thực trạng 9 khu công nghiệp chỉ có 1 khu lấp đầy 100%

Bình Thuận: Thực trạng 9 khu công nghiệp chỉ có 1 khu lấp đầy 100%

Bình Thuận: Thực trạng 9 khu công nghiệp chỉ có 1 khu lấp đầy 100%

Bình Thuận hiện có 9 khu công nghiệp nhưng chỉ có 1 khu lấp đầy 100%, 3 khu đang xây dựng và 5 khu khác thu hút ít doanh nghiệp. Các biện pháp xúc tiến đầu tư đang được triển khai để thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Bình Thuận là một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, hiện đang gặp khó khăn trong việc thu hút doanh nghiệp vào các khu công nghiệp (KCN).

Tuy tỉnh này có tổng cộng 9 KCN với diện tích hơn 3.003 ha, nhưng chỉ có 1 KCN lấp đầy 100%, 3 KCN đang trong quá trình xây dựng và 5 KCN khác thu hút ít doanh nghiệp.

Cụ thể, trong số 9 KCN, có 6 KCN đã hoàn thành hạ tầng cơ bản, bao gồm KCN Phan Thiết giai đoạn 1, KCN Phan Thiết giai đoạn 2, KCN Hàm Kiệm I, KCN Hàm Kiệm II, KCN Tuy Phong và KCN Sông Bình. KCN Sơn Mỹ I đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng và đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. KCN Tân Đức đang tập trung vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công xây dựng vào cuối năm 2023. KCN Sơn Mỹ II đang chờ chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, hiện chỉ có KCN Phan Thiết giai đoạn 1 đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích đất cho thuê với 39 dự án đầu tư. KCN Hàm Kiệm I mới thu hút được 17 dự án, tỷ lệ lấp đầy 59% và còn khoảng 37 ha đất thương phẩm đủ điều kiện tiếp nhận dự án đầu tư. KCN Phan Thiết giai đoạn 2 cũng đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật nhưng chỉ thu hút được 11 dự án, lấp đầy 74% diện tích đất cho thuê. KCN Hàm Kiệm II cũng chỉ thu hút được 14 dự án, tỷ lệ lấp đầy khoảng 25% và còn gần 200 ha đất trống. KCN Sông Bình, chuyên ngành chế biến khoáng sản titan, thu hút được 4 dự án với tỷ lệ lấp đầy 46%.

Ngoài ra, Bình Thuận còn có 36 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 1.183 ha. Tuy nhiên, chỉ có 27 cụm công nghiệp thu hút 175 dự án đầu tư với tổng diện tích khoảng 270 ha, chiếm 36% diện tích đất công nghiệp của các cụm công nghiệp.

Để thu hút nhà đầu tư vào hoạt động tại các KCN, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều biện pháp xúc tiến đầu tư. Hằng năm, UBND tỉnh ban hành chương trình xúc tiến đầu tư và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư đầu tư vào các cụm công nghiệp. Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng được yêu cầu hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, không bố trí dự án sản xuất công nghiệp đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp để sớm lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, việc thu hút doanh nghiệp vào các KCN vẫn đang gặp khó khăn do nhiều yếu tố khác nhau. Cần có sự đồng thuận và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, cũng như cải thiện hạ tầng và tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp của Bình Thuận.

[question] Tại sao chỉ có 1 KCN ở Bình Thuận lấp đầy 100%?,Các KCN ở Bình Thuận gặp khó khăn gì trong việc thu hút doanh nghiệp?