Blackpink bị đề nghị dừng tổ chức đêm nhạc vì tranh cãi bản quyền

Blackpink bị đề nghị dừng tổ chức đêm nhạc vì tranh cãi bản quyền

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã đề nghị dừng tổ chức đêm nhạc của Blackpink tại Việt Nam do tranh cãi về bản quyền.

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã gửi thư tới Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để đề nghị dừng tổ chức đêm nhạc của nhóm nhạc Blackpink tại Việt Nam do tranh cãi về bản quyền.

Trong thư, KOMCA khẳng định rằng VCPMC đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền tác giả và yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thu hồi giấy phép biểu diễn của nhóm Blackpink.

Trước đó, VCPMC đã liên hệ với Công ty TNHH Âm nhạc IME, đơn vị tổ chức đêm nhạc của Blackpink, để yêu cầu thực hiện xin phép và trả tiền bản quyền trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, cho đến ngày 19/7/2023, công ty IME vẫn chưa thực hiện quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng quản lý nhà nước của Việt Nam cũng đã có buổi làm việc ba bên nhằm giải quyết vấn đề này.

Trong thư gửi IME, KOMCA nhấn mạnh rằng theo thỏa thuận Ủy thác Bản quyền, KOMCA quản lý bản quyền cho các thành viên của mình và IME phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản cấp phép của VCPMC.

KOMCA cũng nhắc lại rằng nếu giấy phép bản quyền âm nhạc không được cấp trước khi diễn ra chương trình, IME phải ngừng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc thuộc kho tác phẩm của KOMCA.

Trong khi đó, IME đã gửi email đến VCPMC xác nhận sẽ thanh toán chi phí tác quyền bài hát và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, VCPMC đã phản hồi rằng IME vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo tiến trình đã trao đổi.

VCPMC cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ 13 tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ của VCPMC thông qua hợp đồng song phương với các tổ chức quốc tế.

Trong tình huống này, VCPMC đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước thu hồi giấy phép biểu diễn của nhóm Blackpink do công ty IME tổ chức vì đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền tác giả và không tuân thủ các cam kết hợp tác với VCPMC.

VCPMC muốn đảm bảo quyền và lợi ích của các tác giả - chủ sở hữu tác phẩm và yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Trong quá trình này, VCPMC đã cố gắng làm việc với IME để giải thích, hướng dẫn và đưa ra các phương án hợp tác để IME thực hiện nghĩa vụ bản quyền.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, IME vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vì vậy, VCPMC sẽ gửi văn bản đến cơ quản cấp phép và các cơ quan chức năng đề nghị dừng chương trình biểu diễn theo đề nghị của KOMCA và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

[question] Tại sao Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc đề nghị dừng tổ chức đêm nhạc của nhóm Blackpink?,Công ty TNHH Âm nhạc IME đã đồng ý làm gì sau khi nhận được yêu cầu từ VCPMC?