Bộ Công Thương công bố khung giá phát điện năm 2023: Nhà máy nhiệt điện than tối đa 1.559,70 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá phát điện năm 2023, với mức giá tối đa cho nhà máy nhiệt điện than là 1.559,70 đồng/kWh. Sản lượng điện tháng 9 đạt 21,164 tỷ kWh, vượt kế hoạch năm 2023.

Bộ Công Thương công bố khung giá phát điện năm 2023: Nhà máy nhiệt điện than tối đa 1.559,70 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2503/QĐ-BCT ngày 28/9/2023, phê duyệt khung giá phát điện năm 2023. Theo đó, khung giá phát điện năm 2023 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 - 1.559,70 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định mức giá tối đa là 1.559,70 đồng/kWh.

Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than 2023 gồm:

  • Công suất tinh là 2x600 MW
  • Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 2.411,39 kcal/kWh
  • Nhiệt trị than (HHV) là 5.280 kcal/kg
  • Giá than (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển) là 1.808.000 đồng/tấn
  • Tỷ giá 24.885 đồng/USD
Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0 - 1.110 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng).

Căn cứ vào khung giá phát điện được Bộ Công Thương phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện sẽ đàm phán giá mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, tổng sản lượng điện tháng 9 (đến hết ngày 27/9/2023) đạt 21,164 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 210,3 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống), cao hơn 3,35% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 73,9% so với kế hoạch năm 2023 (284,5 tỷ kWh) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-BCT.

Theo tính toán cập nhật của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, dự kiến sản lượng điện sản xuất, nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia trong tháng 10/2023 đạt 22,63 tỷ kWh. Ước cả năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất, nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 281,1 tỷ kWh; cao hơn 4,75% so với năm 2022, đạt 98,8% so với kế hoạch năm 2023 được Bộ Công Thương phê duyệt.

[question] Khung giá phát điện năm 2023 áp dụng cho những nhà máy nào?,Tổng sản lượng điện dự kiến trong cả năm 2023 là bao nhiêu?