Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mua bán điện trực tiếp để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mua bán điện trực tiếp để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Bộ Công Thương đã gửi báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa các đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững của ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Theo báo cáo, cơ chế DPPA có những mục tiêu quan trọng như đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của khách hàng và góp phần thu hút đầu tư vào phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, cơ chế này cũng là bước chuẩn bị cần thiết để chuyển sang vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đã nghiên cứu các mô hình mua bán điện trực tiếp phổ biến trên thế giới và đánh giá sự phù hợp của chúng đối với Việt Nam.

Dựa trên những nghiên cứu này, Bộ đề xuất xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ để hướng dẫn chi tiết cho khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo triển khai hoạt động mua bán điện trực tiếp này.

Ông/Bà [Name] từ Bộ Công Thương cho biết: "Do tính cấp thiết cần có cơ chế mua bán điện trực tiếp, chúng tôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để đảm bảo việc triển khai cơ chế này diễn ra thuận lợi và dễ dàng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật".

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề xuất triển khai cơ chế DPPA theo phương thức "đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo và khách hàng lớn thực hiện mua bán điện thông qua đường dây tư nhân riêng để kết nối trực tiếp với nhau".

Điều này sẽ ưu tiên phát triển các dự án điện tự sản, tự tiêu và đồng thời đa dạng hoá hình thức đầu tư (nhà nước, tư nhân) đối với các dự án điện theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch Điện VIII.

Việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.

Khách hàng sẽ có cơ hội sử dụng năng lượng sạch và ổn định từ nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành.

Đối với các đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo, cơ chế này sẽ giúp tăng cường doanh thu và thu hút đầu tư vào phát triển năng lượng tái tạo.

Việc xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững của ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục thúc đẩy triển khai cơ chế này và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ.

[question] Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) nhằm đáp ứng những nhu cầu gì?,Bộ Công Thương đề xuất gì để triển khai DPPA thuận lợi?