Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ sau khi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt

Sau khi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo Bộ. Cùng tìm hiểu chi tiết về việc này trong bài viết dưới đây.

Bộ Công Thương vừa ra quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời sau khi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ.

Phân công nhiệm vụ mới cho các thứ trưởng còn lại trong Bộ Công Thương nhằm đảm bảo sự liên tục và ổn định trong quản lý và lãnh đạo của Bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ. Ông sẽ chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật, phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại và dịch vụ thương mại, nghiên cứu khoa học, công nghệ, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và kinh tế số. Ông cũng sẽ đảm nhận công tác đào tạo, dầu khí, than, quản lý thị trường, điện lực, năng lượng tái tạo, quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng, công tác phòng chống tội phạm, công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cải cách hành chính, công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, bảo vệ sức khỏe - y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Qua đó, Bộ Công Thương đã nhanh chóng thực hiện phân công nhiệm vụ tạm thời để đảm bảo sự ổn định và tiếp tục hoạt động của Bộ. Các thứ trưởng còn lại sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo và quản lý các lĩnh vực quan trọng trong ngành công thương. Việc này giúp đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong công tác quản lý và phát triển ngành công thương của Việt Nam.

Đây là một bước quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của Bộ Công Thương sau khi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công thương, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nguồn: Báo Dân Trí

[question] Ai là người được phân công lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ Công Thương?,Thứ trưởng Phan Thị Thắng sẽ phụ trách công tác trong những lĩnh vực nào?