Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ

Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ

Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP và Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về nội dung của Kế hoạch này và các biện pháp triển khai.

subheading for part 1

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023, nhằm thực hiện Nghị quyết 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch này nhằm mục tiêu hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, hạ tầng ngành năng lượng, hạ tầng thương mại, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia.

Triển khai Kế hoạch tổng thể quốc gia:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ bao gồm nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các cơ quan trong Bộ Công Thương như Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực, Công nghiệp, Công Thương địa phương, Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Dầu khí và Than, Cục Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các biện pháp này.

Cơ cấu lại nền kinh tế:

Kế hoạch nhấn mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên cải tiến năng suất, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn, gắn với không gian phát triển mới.

Phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia:

Kế hoạch đặt mục tiêu hình thành các đầu tàu dẫn đất sự phát triển của quốc gia tại các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương sẽ lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đồng thời, sẽ có cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp để bảo đảm an sinh xã hội và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực biên giới và hải đảo.

Hình thành và phát triển hành lang kinh tế:

Kế hoạch nhấn mạnh việc hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây, các vành đai kinh tế ven biển. Điều này sẽ giúp kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng. Đồng thời, sẽ kết nối hiệu quả với các hành lang kinh tế của khu vực và thế giới, từ đó phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực và vùng đô thị lớn.

Triển khai các dự án quan trọng quốc gia:

Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan trong Bộ như Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Công nghiệp, Xuất nhập khẩu, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Dầu khí và Than tham gia triển khai các dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, sẽ có sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án này.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Chính phủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ, Bộ Công Thương hy vọng sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

[question] Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch nào?,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ có những điểm nổi bật nào?