Bộ Công Thương xem xét dự thảo Thông tư về giá phát điện tái tạo

bộ công thương xem xét dự thảo thông tư về giá phát điện tái tạo

bộ công thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư mới về giá phát điện từ các dự án điện mặt trời và điện gió, với nhiều điểm mới so với quy định hiện tại.

bộ công thương đang tiến hành việc lấy ý kiến về dự thảo thông tư về giá phát điện từ các dự án điện mặt trời và điện gió. dự thảo này có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, nhằm khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại miền bắc nước ta.

theo dự thảo thông tư, giá phát điện sẽ được xác định theo từng miền, thay vì áp dụng khung giá chung trên cả nước. điều này sẽ giúp đưa ra giá phát điện phù hợp với điều kiện kinh tế và thực tế của từng dự án. thông số đầu vào để tính toán giá phát điện sẽ dựa trên tuổi thọ kinh tế của dự án, được xác định là 20 năm.

ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định rằng giá phát điện sẽ được ban hành hàng năm, và là cơ sở để chủ đầu tư các dự án nhà máy điện mặt trời và điện gió thỏa thuận giá điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với tập đoàn điện lực việt nam (evn). điều này đảm bảo rằng giá điện không vượt quá khung giá do bộ công thương ban hành.

trước ngày 1/11, evn sẽ có trách nhiệm tính toán và trình bộ công thương phê duyệt giá phát điện theo từng năm. giá phát điện trong năm sẽ là căn cứ để thỏa thuận và thống nhất giá điện khi ký hợp đồng mua bán điện giữa evn và chủ đầu tư.

dự thảo thông tư này áp dụng cho các dự án điện mặt trời và điện gió chưa ký hợp đồng mua bán điện với evn. các dự án đã ký hợp đồng theo giá fit (feed-in tariff) sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện tại.

theo đại diện của cục điều tiết điện lực, bộ công thương có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp lập giá phát điện áp dụng cho các dự án điện mặt trời và điện gió. evn, từ phía mình, sẽ tính toán hoặc thuê tư vấn tính toán giá phát điện, và cần lấy ý kiến kết quả tính toán thông qua hội đồng tư vấn do bộ công thương thành lập. sau đó, bộ công thương sẽ xem xét và phê duyệt giá phát điện.

theo báo cáo của bộ công thương, trong 8 tháng đầu năm nay, nguồn năng lượng tái tạo đã đạt 26,35 tỷ kwh, chiếm hơn 14% tổng công suất toàn hệ thống. điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nguồn năng lượng tái tạo tại việt nam.

dự thảo thông tư về giá phát điện tái tạo đang được bộ công thương lấy ý kiến từ các bên liên quan. việc áp dụng khung giá phát điện theo từng miền và tuổi thọ kinh tế của dự án sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại miền bắc. các dự án điện mặt trời và điện gió sẽ có giá phát điện phù hợp với điều kiện kinh tế và thực tế của từng vùng, đồng thời đảm bảo sự ổn định và bền vững cho ngành điện năng lượng tái tạo.

[question] Thông tư khung giá phát điện tái tạo đề xuất điều gì?,Các dự án điện mặt trời và điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN sẽ áp dụng giá nào?