Bộ GTVT đáp lại yêu cầu loại bỏ quy định phạt người không mua bảo hiểm xe máy

Bộ Giao thông Vận tải đã phản hồi về kiến nghị của cử tri liên quan đến quy định xử phạt vi phạm bảo hiểm xe máy, đồng thời cam kết nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông.

Bộ GTVT đáp lại yêu cầu loại bỏ quy định phạt người không mua bảo hiểm xe máy

Bộ Giao thông Vận tải đã đáp lại kiến nghị của cử tri Tp. Hồ Chí Minh liên quan đến việc loại bỏ quy định phạt người không mua bảo hiểm xe máy. Kiến nghị này được Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến và đã được Bộ nhận và xem xét.

Theo kiến nghị, quy định xử phạt vi phạm bảo hiểm xe máy đang gây tranh cãi. Mức phạt hiện tại là 150.000 đồng theo Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, người dân cho rằng khi mua bảo hiểm xe máy và xảy ra tai nạn, các công ty bảo hiểm không thực hiện trách nhiệm bồi thường đúng mức và trốn tránh trách nhiệm bồi thường. Do đó, kiến nghị loại bỏ quy định này để người dân không bị xử phạt khi không mua bảo hiểm và đồng thời đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm khi xảy ra sự cố.

Bộ cam kết nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xe máy

Trả lời kiến nghị này, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ ra quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Theo Điều 8 của Luật này, bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm nhiều loại bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm và được lựa chọn tham gia tại các doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã cam kết nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xe máy để đảm bảo quyền lợi của người tham gia giao thông. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan để đưa ra các quy định phù hợp với thực tế và bảo vệ quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ.

Việc loại bỏ quy định phạt người không mua bảo hiểm xe máy cần được xem xét kỹ lưỡng

Trên cơ sở quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, việc nghiên cứu và sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm là cần thiết. Điều này sẽ giúp giải quyết tranh chấp và đảm bảo công bằng cho người mua bảo hiểm xe máy khi xảy ra sự cố. Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành liên quan để đưa ra những cải tiến và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được kiến nghị này và cam kết đưa ra những điều chỉnh phù hợp để bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông đường bộ.

[question] Bộ Giao thông Vận tải đã phản hồi như thế nào về kiến nghị bỏ quy định phạt người không mua bảo hiểm xe máy?,Đối với kiến nghị này, cần phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ?
1 Lượt thích