Bộ GTVT: Thách thức giải ngân 46.000 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm

Bộ GTVT: Thách thức giải ngân 46.000 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm

Bộ GTVT đang đối mặt với thách thức lớn để giải ngân hết số vốn còn lại (khoảng 46.000 tỷ đồng) trong 5 tháng cuối năm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của Bộ vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giải ngân khoảng 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm tính đến tháng 8/2023.

Tiến độ giải ngân của Bộ GTVT đạt 95% so với kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Đây là kết quả cao gấp hơn 2 lần về giá trị và cao hơn 12% về tỉ lệ so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành giao thông tập trung giải ngân giá trị hơn 36.200 tỷ đồng trong 8 tháng qua, chiếm tỷ trọng gần 74% giá trị giải ngân của cả Bộ GTVT.

Trong đó, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đã giải ngân gần 9.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và 98% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã giải ngân gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm và 93% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án quan trọng khác đã giải ngân 547 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch năm và 60% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án ODA đã giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và 99% kế hoạch giải ngân các chủ đầu tư đăng ký. Các dự án trong nước khác đã giải ngân 7.870 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm và đạt 96% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Tuy nhiên, Bộ GTVT đang đối mặt với thách thức lớn để giải ngân hết số vốn còn lại (khoảng 46.000 tỷ đồng) trong 5 tháng cuối năm. Để đạt được mục tiêu này, cần sự nỗ lực, quyết tâm và đổi mới trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Đồng thời, cần có sự đôn đốc và giám sát chặt chẽ từ các cơ quan tham mưu.

Cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT đã đề nghị các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án đúng kế hoạch để giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Đối với các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020, các chủ đầu tư được đề nghị tập trung nhân lực và máy móc, tăng cường mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, cần rà soát và xử lý theo quy định trong trường hợp các nhà đầu tư không đáp ứng năng lực theo yêu cầu.

Với dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần phối hợp với các địa phương để xử lý vướng mắc và hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời, cần điều hòa nguồn vốn giải phóng mặt bằng để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Dù đối mặt với thách thức, tiến độ giải ngân của Bộ GTVT vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu giải ngân hết số vốn còn lại trong 5 tháng cuối năm, cần có sự cố gắng và sự hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan.

[question] Những dự án nào được tập trung giải ngân trong ngành giao thông?,Những thách thức nào đang đối diện với việc giải ngân số vốn còn lại trong 5 tháng cuối năm?