Bộ GTVT yêu cầu ACV chọn thầu nhà ga sân bay Long Thành

Bộ GTVT chỉ đạo ACV về việc chọn thầu nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1 và yêu cầu báo cáo tiến độ công trình đầy đủ thông tin.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ra văn bản chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) liên quan đến việc chọn thầu nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu ACV tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo quy định, không để phát sinh kiến nghị, khiếu nại kéo dài và vượt cấp.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu ACV báo cáo tiến độ công trình với đầy đủ thông tin về quy mô, phạm vi, giá trị các gói thầu.

Điều này nhằm đánh giá tổng thể tiến độ dự án và xây dựng tiến độ cụ thể từng hạng mục. Báo cáo cần ghi rõ các nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện và khó khăn vướng mắc phát sinh.

Bộ GTVT cũng giao nhiệm vụ cho ACV nghiên cứu thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ quản lý dự án và đảm bảo tiến độ chung của công trình sân bay.

Đồng thời, ACV cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán cho các hạng mục còn lại.

Trong quá trình đấu thầu và đàm phán hợp đồng, Bộ GTVT lưu ý ACV phải yêu cầu nhà thầu bố trí nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại phù hợp với tính chất gói thầu và tiến độ thực hiện.

Hợp đồng cần có các điều khoản thưởng/phạt liên quan đến chất lượng và tiến độ thực hiện được ràng buộc chặt chẽ, nhằm tránh khiếu kiện sau này. ACV cũng được khuyến nghị xem xét và đề xuất xây dựng các cơ chế đặc thù (nếu cần thiết) để được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trước đó, vào đầu tháng 8, ACV đã công bố chỉ có 1 liên danh vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật để vào vòng xét tài chính.

Tuy nhiên, một trong hai liên danh bị loại đã gửi thư kiến nghị đến nhiều cấp ngành liên quan về quá trình chấm thầu.

Với sự chỉ đạo của Bộ GTVT, ACV sẽ tiếp tục triển khai chọn thầu nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ công trình.

Dự án sân bay Long Thành được xem là một trong những dự án quan trọng của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng không của đất nước.

[question] Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu gì với ACV về việc chọn thầu nhà ga sân bay Long Thành?,ACV được giao nghiên cứu thuê tư vấn nước ngoài để làm gì?