"Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ 5 quy hoạch vùng vào năm 2024"

6 tháng năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ 5 quy hoạch vùng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đẩy mạnh triển khai liên kết vùng và quy hoạch vùng trong năm 2024, với kế hoạch trình Chính phủ phê duyệt 5 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ 5 quy hoạch vùng vào năm 2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố kế hoạch trình Chính phủ phê duyệt 5 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Quốc Phương, tiết lộ trong một buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh triển khai liên kết vùng và quy hoạch vùng trong năm 2024

Theo ông Trần Quốc Phương, việc triển khai liên kết vùng và quy hoạch vùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2024. Ông cho biết rằng Bộ sẽ tập trung vào việc trình Chính phủ phê duyệt 5 quy hoạch vùng, nhằm tạo ra một không gian mới và động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Công tác quy hoạch đã có những tiến triển đáng kể

Hiện tại, công tác quy hoạch đã có những tiến triển đáng kể. Đến ngày 28/12/2023, đã có 108/111 quy hoạch được hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt. Trong số đó, 59 quy hoạch đã được phê duyệt và 21 quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét và phê duyệt. Các quy hoạch còn lại đang trong quá trình thẩm định.

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong số các quy hoạch đã được phê duyệt, Chính phủ đã trình Quốc hội và được thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này đã xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ của quốc gia, tận dụng tối đa tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, từng ngành và từng địa phương.

Công tác quy hoạch đã có những thay đổi tích cực trong tư duy và hành động

Theo ông Trần Quốc Phương, công tác quy hoạch đã có những thay đổi tích cực trong tư duy và hành động. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để thẩm định 5 quy hoạch vùng và 59/63 quy hoạch tỉnh. Việc này nhằm đảm bảo phát triển có trọng tâm, trọng điểm và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững tài nguyên.

Vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu cơ chế và chính sách phát triển kinh tế-xã hội các vùng và địa phương

Theo ông Trần Quốc Phương, công tác quy hoạch đã có những thay đổi tích cực trong tư duy và hành động. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng

Trong tương lai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng, nhằm thúc đẩy liên kết vùng và tạo ra các động lực tăng trưởng mới cho đất nước. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tiếp tục công tác quy hoạch và quản lý nhà nước, nhằm tạo ra một môi trường phát triển thuận lợi cho các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Khi nào Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ 5 quy hoạch vùng?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt bao nhiêu quy hoạch?