Bổ sung 3 nước áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP (7-9)

Bổ sung 3 nước áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP (7-9)

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 68/2023/NĐ-CP, bổ sung Malaysia, Chile và Brunei vào danh sách các nước được áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022-2027.

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 68/2023/NĐ-CP vào ngày 7/9/2023, bổ sung Malaysia, Chile và Brunei vào danh sách các nước được áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2022-2027.

Điều này nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của các nước thành viên CPTPP.

Hiệp định CPTPP được ký kết vào ngày 8/3/2018 tại Santiago (Chile) và đã có hiệu lực đối với các nước Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Singapore và Peru. Với việc bổ sung Malaysia, Chile và Brunei, danh sách các nước áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP đã được mở rộng.

Theo Nghị định số 68/2023/NĐ-CP, các tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Malaysia hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Malaysia đăng ký từ ngày 29/11/2022 đến trước ngày 7/9/2023; các tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hòa Chile hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Chile đăng ký từ ngày 21/2/2023 đến trước ngày 7/9/2023; các tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Brunei hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Brunei đăng ký từ ngày 12/7/2023 đến trước ngày 7/9/2023, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, Nghị định 68/2023/NĐ-CP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc bổ sung Malaysia, Chile và Brunei vào danh sách các nước áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu và nhập khẩu. Đồng thời, đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP.

Theo Bộ Công Thương, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Malaysia từ tháng 11/2022, với Chile từ tháng 2/2023 và Brunei từ tháng 7/2023. Việc áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với các nước này sẽ giúp tăng cường sự hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng kết, việc bổ sung Malaysia, Chile và Brunei vào danh sách các nước áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP, đồng thời tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế.

[question] Những nước nào được áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP giai đoạn 2022-2027?,Nghị định số 68/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ khi nào?