Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ thuế cho sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện

Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ thuế cho sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện

Bộ Tài chính đã đề nghị bỏ kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất, lắp ráp tiêu thụ cũng như xây dựng trạm sạc cho xe ô tô điện. Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô điện tại Việt Nam.

Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải bỏ kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất, lắp ráp tiêu thụ cũng như xây dựng trạm sạc cho xe ô tô điện. Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô điện tại Việt Nam.

Chính sách thuế, phí, lệ phí đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự phát triển của đất nước và yêu cầu về phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng. Trong số đó, đã có nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với ngành ô tô, công nghệ hỗ trợ ô tô, bao gồm cả các sách để khuyến khích sử dụng ô tô thân thiện môi trường, ô tô điện hóa ở mức độ khá cao.

Liên quan đến phát triển ô tô điện, Bộ Công Thương đang là đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô điện. Hiện nay, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng báo cáo trình Chính phủ về lộ trình và định hướng phát triển ô tô điện tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải tham khảo nội dung báo cáo của Bộ Công Thương để đề xuất thống nhất, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đảm bảo tính khả thi.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do, ngành công nghiệp ô tô trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tỷ lệ sản xuất trong nước thấp, quy mô thị trường còn nhỏ, giá thành sản xuất, lắp ráp ô tô cao, hạ tầng giao thông còn nhiều điểm nghẽn. Vì vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô, xe ô tô điện trong thời gian tới cần được nghiên cứu thận trọng và kỹ lưỡng, đảm bảo bám sát định hướng chủ trương, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Bộ Tài chính nhấn mạnh các đề xuất chính sách cũng như tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan cần có tài liệu thuyết minh, tính khả thi trong thực tiễn và các căn cứ đề xuất, tránh đề xuất cảm tính, không hiệu quả, lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính nhận thấy rằng một số nội dung đề xuất chưa được luận giải cụ thể, rõ ràng, chưa cung cấp được các thông tin cần có và yêu cầu nguồn lực của việc thực hiện các giải pháp như đề xuất ưu tiên mua sắm xe ô tô điện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hay đề xuất hỗ trợ bằng tiền cho người mua xe điện.

Đối với các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải đề xuất có chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu xe ô tô điện, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã đồng ý không điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các dòng xe điện nguyên chiếc. Việc đặt vấn đề miễn thuế hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với xe ô tô điện nguyên chiếc sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện trong nước và gây áp lực lên hạ tầng giao thông cũng như làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Về các ưu đãi miễn, giảm thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện, pin xe điện, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về thuế hiện hành đã có những ưu đãi ở mức cao đối với hoạt động sản xuất lắp ráp xe ô tô điện trong nước và pin xe điện. Các chính sách ưu đãi thuế này vẫn đang trong quá trình thực hiện như chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô và chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô. Đối với dự án sản xuất pin nhiên liệu, pin lithium, cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Bộ Tài chính cho rằng, cần có thời gian tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi thuế này qua quá trình thực hiện so với mục tiêu đề ra, trước khi đặt vấn đề bổ sung các chính sách mới để đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển của đất nước cũng như ngành công nghiệp ô tô trong giai đoạn tới đây.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải bỏ các đề xuất v

[question] Bộ Tài chính đã bác bỏ các đề xuất nào về việc hỗ trợ thuế đối với ô tô điện?,Tại sao Bộ Tài chính cho rằng việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho ô tô điện không phù hợp?