Bộ Tài chính sẽ đảm nhận quản lý dự trữ xăng dầu theo đề xuất của Bộ Công Thương

Bộ Tài chính sẽ đảm nhận quản lý dự trữ xăng dầu theo đề xuất của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia sang Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025 để đảm bảo an ninh năng lượng và cân đối cung cầu xăng dầu.

Bộ Công Thương vừa gửi văn bản báo cáo về công tác dự trữ xăng dầu quốc gia đến Chính phủ và đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu sang Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025.

Đây là động thái nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và cân đối cung cầu xăng dầu trong mọi tình huống.

Lượng dự trữ xăng dầu quốc gia của Việt Nam đến cuối năm 2020 là gần 371,25 triệu lít, kg, tăng gần 13,8 triệu lít so với năm 2016.

Chi phí bảo quản trong giai đoạn 2016-2020 là gần 291 tỷ đồng.

Tổng lượng xăng dầu dự trữ quốc gia đến cuối năm 2022 là hơn 367.125 m3, tấn, trong đó, 55% là dầu diesel, trên 27% là xăng RON 92, còn lại là dầu mazut và nhiên liệu máy bay (Jet A1).

Mức dự trữ xăng dầu quốc gia tương đương 7 ngày nhập ròng bình quân.

Tuy nhiên, nếu tính cả 3 loại dự trữ xăng dầu, gồm dự trữ sản xuất, thương mại và dự trữ quốc gia, thì tổng lượng xăng dầu dự trữ của Việt Nam chỉ đạt khoảng 65 ngày nhập ròng, thấp hơn tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và mục tiêu tại các nghị quyết, quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Trước tình hình thị trường xăng dầu biến động khó lường và có thể ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương cho rằng việc nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu quốc gia là rất cần thiết.

Hiện tại, việc dự trữ xăng dầu quốc gia được ký hợp đồng bảo quản với 4 doanh nghiệp, gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Petec) và Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện dự trữ xăng dầu quốc gia.

Hiện Bộ Tài chính - cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý chất lượng các mặt hàng dự trữ quốc gia - chưa ban hành Quy chuẩn Việt Nam với hàng thuộc lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Do đó, quy định định mức, tỷ lệ hao hụt xăng dầu dự trữ quốc gia và xử lý hao hụt đang áp dụng và duy trì tạm thời theo Thông tư 43/2015 của Bộ Công Thương về tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương đề xuất trong giai đoạn 2023-2024 cần sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, như Luật Dự trữ quốc gia, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, các bộ cần khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật dự trữ quốc gia xăng dầu để tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức quản lý xăng dầu quốc gia.

Trong thời gian chờ sửa các luật liên quan, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục duy trì quản lý xăng dầu quốc gia như hiện nay.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị thống nhất đầu mối quản lý mặt hàng xăng dầu dự trữ quốc gia.

Hiện Bộ Tài chính đang trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia với các mặt hàng thiết yếu, dân sinh như gạo.

Xăng dầu cũng là mặt hàng thiết yếu, nên Bộ Công Thương đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia sang Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025.

Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ có hệ thống hạ tầng đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75-80 ngày nhập ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng.

Tuy nhiên, hiện chưa có hệ thống kho riêng cho dự trữ quốc gia và một số cơ sở vật chất không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện tại.

Tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt đến năm 2030 ước tính khoảng 270.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mỗi năm, ngân sách nhà nước sẽ bố trí mua tăng thêm 1.000 - 2.000 tỷ đồng để nâng tổng mức xăng dầu dự trữ quốc gia đến năm 2025 đạt mức tối đa.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Công Thương đề xuất chuyển việc quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia sang bộ nào?,Hiện tại, việc dự trữ xăng dầu quốc gia được giao cho bao nhiêu doanh nghiệp và tổng lượng dự trữ tương đương bao nhiêu ngày?