Bộ Y tế đơn giản hóa thủ tục hành chính, doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng

Bộ Y tế đã thành công trong việc cắt giảm và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 570 tỉ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Bộ Y tế đang tiến hành cắt giảm và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính, nhằm giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bộ Y tế đang tiến hành cắt giảm và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính, nhằm giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo số liệu mới công bố, đã có hơn 570 tỉ đồng được tiết kiệm từ việc này.

Tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng

Bộ Y tế đã hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã có 153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh được đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa. Nhờ đó, đã tiết kiệm được hơn 570 tỉ đồng.

Phương án cắt giảm và đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Quyết định 1661/QĐ-TTg vào ngày 4-10-2021.

Phương án cắt giảm và đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Quyết định 1661/QĐ-TTg vào ngày 4-10-2021. Đây là phương án cắt giảm và đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Lợi ích cho doanh nghiệp và người dân

Việc cắt giảm và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Bằng cách loại bỏ các quy định không cần thiết và giảm bớt các nội dung trong hồ sơ, đã giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho cả hai bên.

Trước đây, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thường gây lãng phí do quá nhiều giấy tờ và thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ thông tin, việc cải cách và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính đã trở nên thuận lợi hơn.

Nâng cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu

Bộ Y tế đang tiến hành nâng cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Điều này nhằm tạo điều kiện kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, đã có sự rà soát và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư.

Đến tháng 10-2023, Bộ Y tế đã áp dụng và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tổng cộng 488 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực. Trong đó, đã cắt giảm được 38 thủ tục hành chính so với năm 2022.

Bước tiến quan trọng

Việc cắt giảm và đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính của Bộ Y tế là một bước tiến quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và giảm bớt gánh nặng cho người dân. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Y tế đã cắt giảm và đơn giản hóa bao nhiêu quy định thủ tục hành chính và quy định về điều kiện kinh doanh?,Các biện pháp nào Bộ Y tế đã thực hiện để giảm bớt thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân?