Bốn nhà đầu tư mua trái phiếu 500 tỷ đồng của Xếp dỡ Hải An: Lãi suất cố định kỷ lục

Danh tính bốn nhà đầu tư mua lô trái phiếu 500 tỷ đồng của Xếp dỡ Hải An
Lô trái phiếu HAHH2328001 trị giá 500 tỷ đồng của Xếp dỡ Hải An đã được phân phối cho 4 nhà đầu tư, trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài chiếm 84% tổng giá trị. Lãi suất cố định của trái phiếu này là 6%/năm, mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường hiện nay.

Xếp dỡ Hải An (mã HAH, sàn HoSE) vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu HAHH2328001 trị giá 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này đã được phân phối cho 4 nhà đầu tư, trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài chiếm 84% tổng giá trị. Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Xếp dỡ Hải An đang lưu hành.

Lô trái phiếu HAHH2328001 có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định chỉ 6%/năm.

Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường huy động nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của trái phiếu này đối với các nhà đầu tư.

Trái phiếu HAHH2328001 có chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành.

Trước đó, Xếp dỡ Hải An đã có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lô trái phiếu HAHH2328001. Trong thời gian chào bán từ 29/12/2023 - 2/2/2024, đã có 4 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Xếp dỡ Hải An. Danh sách nhà đầu tư đã thay đổi so với Nghị quyết HĐQT ngày 22/11/2023, với duy nhất một nhà đầu tư mua trọn lượng trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

Giá chuyển đổi của trái phiếu HAHH2328001 là 27.300 đồng/cổ phần, được xác định dựa trên cơ sở giá chuyển đổi không thấp hơn 1,1 lần giá trị sổ sách một cổ phần của công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất quý III/2023 là 24.643 đồng/cổ phần.

Thời gian chuyển giao trái phiếu dự kiến trong tháng 2/2024. Tuy nhiên, trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Sau khi trừ đi chi phí, Xếp dỡ Hải An ước tính thu được khoảng 489,6 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu HAHH2328001.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 cho thấy, Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu thuần giảm 18,5% xuống 2.612,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 358 tỷ đồng, giảm 65% so với năm trước.

Trái phiếu HAHH2328001 của Xếp dỡ Hải An với lãi suất cố định kỷ lục đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đây là một cơ hội đầu tư hấp dẫn trong thị trường trái phiếu hiện nay.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lô trái phiếu HAHH2328001 của Công ty Hải An có lãi suất cố định là bao nhiêu?,Ai là nhà đầu tư chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc mua lô trái phiếu HAHH2328001 của Công ty Hải An?