BRICS+ - Tiềm năng kiểm soát 50% GDP thế giới vào năm 2050

Bloomberg dự báo BRICS+ sẽ mở rộng và có khả năng kiểm soát gần 50% GDP thế giới vào năm 2050, định hình lại cục diện chính trị và tài chính thế giới.

Dự báo của Bloomberg cho thấy BRICS+, nhóm các nền kinh tế mới nổi sau khi mở rộng, có tiềm năng kiểm soát gần 50% GDP thế giới vào năm 2050.

Theo Bloomberg, dự báo này được thực hiện dựa trên dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đối với 11 quốc gia thành viên của BRICS+.

Theo tính toán của Bloomberg, nếu BRICS+ tiếp tục mở rộng từ 11 quốc gia trở lên, tỷ trọng GDP của nhóm này trong nền kinh tế toàn cầu có thể tăng lên một mức đáng kể.

Hiện tại, có 20 đơn đăng ký từ các quốc gia khác muốn gia nhập khối BRICS+ và đang chờ xử lý.

Nhìn vào tương lai, Bloomberg nhận định rằng BRICS+ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại cục diện chính trị và tài chính thế giới trong hai thập kỷ tới.

Các nước phương Đông đang phát triển có thể sẽ có ảnh hưởng và quyền lực lớn hơn so với Mỹ và các đồng minh phương Tây khác.

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã kết thúc vào ngày 24/8 với quyết định chính thức mời thêm 6 quốc gia gia nhập khối.

Các quốc gia này bao gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Argentina, Ai Cập, Iran và Ethiopia.

Tổng GDP của 11 quốc gia BRICS+ hiện đạt trên 33.000 tỷ USD và kiểm soát khoảng 30% GDP toàn cầu.

Dự báo của Bloomberg cho thấy BRICS+ đang trở thành một liên minh kinh tế mạnh mẽ, có tiềm năng tăng cường quyền lực và ảnh hưởng của các nước phương Đông trong cục diện kinh tế toàn cầu.

Sự mở rộng của BRICS+ và khả năng kiểm soát 50% GDP thế giới vào năm 2050 sẽ tạo ra một thay đổi đáng kể trong thế giới kinh tế và chính trị.

[question] BRICS+ hiện tại bao gồm bao nhiêu quốc gia thành viên?,BRICS+ có kiểm soát tỷ trọng GDP toàn cầu là bao nhiêu?