Các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản

Thủ tướng đã ký Công điện 1177/CĐ-TTg nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản đã được Thủ tướng ký kết trong Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023.

Công điện này nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các biện pháp đã được thực hiện như hạ lãi suất điều hành, chỉ đạo các ngân hàng tiết kiệm chi phí và hạ lãi suất cho vay đối với các đối tượng doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Bộ Xây dựng đã chủ động, tích cực đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp và tích cực đôn đốc các địa phương thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", thúc đẩy hoạt động hiệu quả các sàn giao dịch bất động sản và tích cực xây dựng mô hình sàn giao dịch bất động sản điện tử.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Tăng trưởng tín dụng vẫn thấp và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế tiếp tục khó khăn, nợ xấu có xu hướng gia tăng.

Với mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả, kịp thời, quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:
 1. Bộ Tài chính:
  • Triển khai mạnh mẽ điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tiền tệ để thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công phục vụ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
  • Rà soát, đánh giá khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong cuối năm 2023 và năm 2024. Xây dựng kịch bản, đánh giá tác động và có phương án, biện pháp cụ thể, hiệu quả xử lý theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.
  • Theo dõi khả năng, phương án thanh toán của doanh nghiệp phát hành, đặc biệt là các doanh nghiệp còn khó khăn và có thể có rủi ro về khả năng trả nợ. Đưa ra biện pháp, giải pháp phù hợp để ổn định thị trường và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, các chủ thể liên quan và an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.
  • Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đề xuất phương án, cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể các quy định pháp luật có liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xác định rõ sự cần thiết, đề xuất cụ thể phương án, nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung.
 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
  • Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế và tăng trưởng tín dụng hiệu quả.
  • Điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, kiểm soát tín dụng chặt chẽ, xử lý kịp thời, phù hợp, hiệu quả đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
  • Theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng bất động sản để có các giải ph

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,088.49 -25.33 -2.33%
HNX 224.54 -5.95 -2.65%
UPCOM 84.95 -1.09 -1.28%
[question] Các bộ, ngành và địa phương đã triển khai những giải pháp gì để thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản?,Tại sao thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đạt như kỳ vọng?