Các chính sách mới về cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2023

Từ tháng 8/2023, một số chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức sẽ được áp dụng, bao gồm tăng lương cơ sở và thay đổi chức danh cán bộ cấp xã.

Các chính sách mới về cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2023

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng cho sĩ quan quân đội

Theo Thông tư số 41/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, mức lương cơ sở áp dụng cho sĩ quan quân đội đang hưởng lương/phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 8/2023. Mức lương này được điều chỉnh từ mức cũ là 1,49 triệu đồng/tháng theo Thông tư 79/2019/TT-BQP.

Cách tính lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và các loại trợ cấp, phụ cấp khác của sĩ quan quân đội cũng được hướng dẫn trong Thông tư 41/2023/TT-BQP. Mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 1/8/2023, nhưng cách tính lương này được áp dụng từ ngày 1/7/2023.

Tăng số lượng, thêm chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, từ tháng 8/2023, chức danh công chức Trưởng Công an cấp xã sẽ được thay bằng công an chính quy. Điều này dẫn đến việc điều chỉnh số lượng công chức cấp xã từ tháng 8/2023.

Theo quy định của Nghị định 33, tại phường, số lượng công chức loại 1 là 23 người, loại 2 là 21 người và loại 3 là 19 người. Với xã, số lượng công chức loại 1 là 23 người, loại 2 là 20 người và loại 3 là 18 người. Điều này khác với quy định cũ tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó số lượng công chức cấp xã gồm loại 1 tối đa 23 người, loại 2 tối đa 21 người và loại 3 tối đa 19 người.

Từ tháng 8/2023, cấp xã chỉ có các chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường với các nơi là phường, thị trấn; hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường với các nơi là cấp xã; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hoá - xã hội.

Ngoài ra, Nghị định 33/2023/NĐ-CP cũng bổ sung trường hợp được tăng 1 công chức cấp xã khi xã đó có quy mô dân số, diện tích lớn hơn tiêu chuẩn chung. Với phường thuộc quận, tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số. Với cấp xã, tăng thêm đủ ½ mức quy định về quy mô dân số hoặc tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP cũng thay đổi tiêu chuẩn công chức cấp xã, sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức cấp xã cũng như căn cứ xếp lương cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố.

Hướng dẫn xác định nhu cầu thực hiện tăng lương cơ sở

Theo Thông tư 50/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc được hướng dẫn.

Theo đó, việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng được thực hiện dựa trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc thực tế có mặt tại thời điểm 01/7/2023 trong phạm vi số biên chế được giao/phê duyệt. Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương này bao gồm nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết 2022 chưa dùng hết chuyển sang 2023, tối thiểu 40% số thu để lại năm 2023 sau khi trừ đi chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, và nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán 2023 tăng thêm so với dự toán 2022 được giao (không kể khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương, các khoản chi theo chế độ).

[question] Thông tư số 41/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng áp dụng từ khi nào?,Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng nào?