Các chính sách thuế và phí mới nhằm giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn

Các chính sách thuế và phí mới nhằm giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn

Triển khai các chính sách thuế và phí mới là một biện pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong thời gian gian dịch COVID-19 và biến động thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã chia sẻ thông tin chi tiết về các chính sách này trong Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023.

Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội là một biện pháp quan trọng để đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và người dân trước tác động của dịch COVID-19 và biến động thị trường kinh tế trong nước và thế giới.

Chính phủ đã triển khai các nghị quyết để thực hiện Nghị quyết 43, trong đó có chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp.

Trong năm 2022, đã có khoảng 200.000 tỷ đồng được miễn, giảm và giãn thuế cho doanh nghiệp, và dự kiến trong năm 2023 cũng sẽ tiếp tục triển khai khoảng 200.000 tỷ đồng nữa. Đây là một chính sách quan trọng giúp giảm bớt gánh nặng thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Ngoài ra, chính sách tín dụng hỗ trợ cho các hộ nghèo và người lao động thông qua Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã được triển khai kịp thời. Đã có khoảng 60-70% nguồn kinh phí được giải ngân, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo và người lao động vượt qua khó khăn trong thời gian khó khăn.

Đối với đầu tư công, chính phủ đã triển khai khẩn trương, tuy nhiên tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu. Quốc hội đã có những giải pháp để cho phép Chính phủ điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế và vốn ngân sách nhà nước, nhằm thúc đẩy giải ngân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vẫn triển khai chậm. Doanh nghiệp vẫn còn lo ngại về việc kiểm tra, kiểm soát sau này của các cơ quan chức năng. Cần có sự minh bạch và rõ ràng trong việc triển khai chính sách này để doanh nghiệp có thể tận dụng được lợi ích từ chính sách hỗ trợ lãi suất này.

Trong thời gian tới, chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế để điều chỉnh chính sách tài khóa phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo giải quyết khó khăn cho nền kinh tế và cân đối ngân sách nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Một trong những khía cạnh quan trọng là khơi thông kênh chứng khoán và trái phiếu để thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp. Hiện tại, kênh tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu cũng có tiềm năng phát triển.

Trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức các buổi tọa đàm gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư để tạo thông tin thông suốt và tránh tâm lý hoang mang trên thị trường. Đồng thời, đã thiết lập kênh giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, và hiện có hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp đang được giao dịch trên thị trường.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự thanh khoản, tăng cường tính công khai và minh bạch của thị trường. Nếu thị trường phát triển đúng hướng, chúng ta sẽ có thị trường vốn dài hạn thông qua thị trường trái phiếu và cổ phiếu, thay vì chỉ dựa vào kênh tín dụng ngắn hạn.

Tổng kết buổi diễn đàn, các chính sách thuế và phí mới đã được triển khai nhằm giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế và điều chỉnh chính sách tài khóa phù hợp, nhằm đảm bảo sự cân đối giữa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp.

[question] Bộ Tài chính đã triển khai những chính sách tài khóa nào nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân?,Chính sách tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo và người lao động được triển khai thông qua ngân hàng nào?