Các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận khủng trong quý IV/2023

Những công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi khủng trong quý IV/2023
Các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận khủng trong quý IV/2023

Các công ty chứng khoán hàng đầu như TCBS, SSI, VIX và VDSC đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận đột biến, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Các công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với những kết quả đáng chú ý. Trong số đó, TCBS, SSI, VIX và VDSC đã ghi nhận lợi nhuận khủng, thậm chí ghi nhận mức tăng trưởng bằng lần.

TCBS - Tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã đạt doanh thu 1.538 tỷ đồng trong quý IV/2023, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của TCBS cũng ghi nhận mức tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 880 tỷ đồng. Tổng tài sản của TCBS cũng tăng 68% so với đầu năm, đạt gần 44.000 tỷ đồng.

SSI - Đóng góp lớn từ hoạt động tự doanh

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý IV/2023. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 1.993 tỷ đồng và 616 tỷ đồng, tăng lần lượt 55% và 151% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tự doanh đóng góp xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, chiếm 49% tổng doanh thu hoạt động của SSI.

VIX - Tăng trưởng ấn tượng trong năm 2023

CTCP Chứng khoán VIX (VIX) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2023. Lợi nhuận trước thuế của VIX đạt 235 tỷ đồng, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, VIX đạt tổng doanh thu hoạt động 1.624 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.199 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2022.

VDSC - Tăng trưởng mạnh mẽ và vượt kế hoạch

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý IV/2023. Lợi nhuận trước thuế của VDSC đạt 89 tỷ đồng, tăng trưởng 1.130% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, VDSC đạt lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch đề ra.

Các công ty chứng khoán khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Chẳng hạn, Chứng khoán BIDV (BSI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 313% trong quý IV/2023, đạt 80 tỷ đồng. Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 90 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Các công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong quý IV/2023, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty này chứng tỏ tiềm năng và sự phát triển bền vững của ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận trước thuế của TCBS trong quý IV/2023 tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Lợi nhuận trước thuế của Công ty Chứng khoán SSI trong quý IV/2023 tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?