Các doanh nghiệp ghi nhận biến động lớn sau soát xét bán niên

Mùa công bố báo cáo soát xét bán niên năm nay, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận các chênh lệch đáng kể về số liệu so với báo cáo tự lập, gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.

Công bố báo cáo soát xét bán niên năm nay của nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận các biến động lớn về số liệu so với báo cáo tài chính tự lập. Điều này đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch của thị trường.

Các doanh nghiệp ghi nhận biến động lớn sau soát xét bán niên:

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC)

Khoản lỗ lên tới 713,21 tỷ đồng đã nâng tổng lũy kế của doanh nghiệp lên gần 2.813 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6. Trước đó, báo cáo tài chính tự lập của doanh nghiệp cho thấy một bức tranh kinh doanh tích cực với khoản lãi 101,52 tỷ đồng. Kiểm toán viên cũng đã nhấn mạnh về "sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hoà Bình".

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG)

Lợi nhuận sau thuế giảm 5% xuống còn 285,2 tỷ đồng. Kiểm toán cũng nhấn mạnh về khoản lỗ luỹ kế của HAG là hơn 2.959,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2023, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp cũng vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng. "Các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAG", báo cáo viết.

CTCP Tập đoàn F.I.T (mã FIT)

Lợi nhuận sau thuế còn gần 33 tỷ đồng sau soát xét, giảm 87% so với báo cáo tự lập.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC)

Ghi nhận giảm 55,7% lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm so với báo cáo tự lập.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX)

Ghi nhận tăng lợi nhuận sau thuế sau soát xét.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC)

Ghi nhận tăng lợi nhuận sau thuế sau soát xét.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), nhìn nhận về tình trạng này cho rằng, sự sai lệch trước và sau kiểm toán của doanh nghiệp nếu ít có thể chấp nhận được, nhưng nếu sai lệch lớn thì cần phải xem xét lại.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã từng bị "điểm danh" về việc báo cáo tài chính có biến động lớn sau kiểm toán/soát xét như HAG, DQC, OGC, JVC. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác của báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là một trong những căn cứ quan trọng cho quyết định của nhà đầu tư. Do đó, sự chênh lệch giữa số liệu tài chính trên báo cáo tự lập và báo cáo soát xét/kiểm toán gây thiệt hại cho niềm tin của nhà đầu tư. Các biện pháp cần được đưa ra để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của báo cáo tài chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển của các doanh nghiệp.

VNIndex 1,234.98 10.93 0.89%
HNX 252.28 2.53 1.0%
UPCOM 94.29 0.97 1.03%
[question] Những doanh nghiệp nào ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau mùa soát xét bán niên năm nay?,Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), đưa ra quan điểm gì về sự sai lệch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp?