Các dự án giao thông vận tải nhận giải ngân "khủng"

Các dự án giao thông vận tải đã nhận được mức giải ngân ấn tượng, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc Nam, đóng góp lớn vào tổng giá trị giải ngân của Bộ GTVT.

Các dự án giao thông vận tải tại Việt Nam

Các dự án giao thông vận tải tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính phủ và các bộ ngành liên quan. Trong đó, các dự án cao tốc Bắc Nam đang được đẩy mạnh triển khai và đã nhận được mức giải ngân "khủng".

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT)

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tính đến hết tháng 8/2023, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao (hơn 95.200 tỷ đồng), Bộ GTVT đã giải ngân khoảng 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm. Đây là một con số ấn tượng và cho thấy tiến độ giải ngân của ngành giao thông vận tải đang được đẩy nhanh.

Kết quả giải ngân của Bộ GTVT

So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân của Bộ GTVT đã tăng gấp đôi về giá trị và cao hơn 12% về tỉ lệ. Hết tháng 8/2022, Bộ GTVT chỉ giải ngân được khoảng 22.263 tỷ đồng, đạt khoảng 40% kế hoạch.

Các dự án cao tốc Bắc Nam

Trong số các dự án giao thông vận tải, các dự án cao tốc Bắc Nam đã đóng góp rất lớn vào tổng giá trị giải ngân của Bộ GTVT. Tính đến thời điểm này, các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đã giải ngân gần 9.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và 98% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 cũng đã giải ngân gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm và 93% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án giao thông quan trọng khác

Ngoài ra, còn có các dự án giao thông quan trọng khác đã nhận được mức giải ngân đáng kể. Tổng giá trị giải ngân của các dự án giao thông tập trung ở các dự án cao tốc Bắc Nam là hơn 36.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 74% giá trị giải ngân của cả Bộ GTVT. Các dự án ODA cũng đã giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và 99% kế hoạch giải ngân các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án chưa đạt được mức giải ngân

Tuy nhiên, cũng có một số dự án giao thông vẫn chưa đạt được mức giải ngân như kế hoạch đăng ký. Điều này có thể do công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai đúng tiến độ. Hiện nay, các địa phương đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho các dự án, nhưng giải ngân chỉ đạt 47% kế hoạch. Ngoài ra, thời tiết không thuận lợi và việc bàn giao mỏ vật liệu cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

Biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đã đề ra các biện pháp cụ thể. Đối với các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020, các nhà thầu được yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, cần rà soát và điều chỉnh hợp đồng để xử lý các trường hợp không đáp ứng năng lực theo yêu cầu.

Đối với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, cần tăng cường phối hợp với các địa phương để giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục. Đồng thời, cần điều hòa nguồn vốn giải phóng mặt bằng để đảm bảo đủ vốn cho công tác xây dựng.

Sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ

Các dự án giao thông vận tải đang nhận được sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ. Việc giải ngân "khủng" cho các dự án này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

[question] Tại sao giá trị giải ngân của ngành giao thông tập trung chủ yếu vào các dự án cao tốc Bắc Nam?,Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án giao thông?