Các dự án vẫn chưa nhận được vốn đầu tư, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải trình

Các dự án vẫn chưa nhận được vốn đầu tư, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải trình

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình về việc nhiều dự án vẫn chưa nhận được vốn đầu tư tại hội trường Quốc hội. Ông cho biết rằng việc giải ngân thấp có thể liên quan đến Luật Đầu tư công và cần sửa đổi quy trình thủ tục.

Các dự án đầu tư công vẫn đang gặp khó khăn trong việc nhận được vốn đầu tư, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Trong cuộc họp tại hội trường Quốc hội vào ngày 2/11, ông đã giải trình về nhiều vấn đề liên quan đến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Giải ngân dự án đầu tư công chỉ đạt 57% theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 52% theo quyết định của cả Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Ông đã đặt câu hỏi về việc tại sao tỷ lệ giải ngân lại thấp trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn về vốn. Theo ông, có thể vấn đề này liên quan đến Luật Đầu tư công và cần sửa đổi Luật này để giải quyết vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh danh mục công trình, chuyển vốn từ dự án này sang dự án khác đều phải thông qua Quốc hội.

Đồng thời, để lập dự án mới cũng cần có nguồn vốn được bố trí trong kế hoạch đầu tư công. Hiện tại, nhiều dự án trong gói phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 vẫn chưa nhận được vốn đầu tư, chưa kể đến việc giải ngân. Ví dụ, gói 14.000 tỷ đồng để xây mới và cải tạo trạm y tế tại các phường xã vẫn chưa nhận được vốn. Tương tự, sân bay Long Thành - một công trình trọng điểm quốc gia cũng đang gặp khó khăn tương tự.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: "Tình trạng hiện tại xảy ra vì chưa có dự án được phê duyệt, và để có dự án phê duyệt thì cần có nguồn vốn. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn thường xuyên để thực hiện dự án đầu tư là vi phạm quy định của Luật Đầu tư công. Luật Đầu tư công đã mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng để đa dạng hóa nguồn vốn thì quy trình thủ tục cần được sửa đổi. Trong tương lai, việc sửa đổi Luật Ngân sách có thể bao gồm việc đưa ra một chương quy định về việc sử dụng nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn đầu tư".

Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết rằng Chính phủ đã thực hiện chính sách tài khóa mở rộng trong thời gian qua. Điều này có nghĩa là khi chính sách tài khóa gặp khó khăn, thuế sẽ được giảm nhưng chi ngân sách vẫn tăng. Trong 3 năm qua, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế cho nhiều loại thuế và dự kiến giảm khoảng 200.000 tỷ đồng trong năm nay, đây là một nỗ lực đáng kể.

Sau khi giảm thuế, để duy trì cân đối tài khóa, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết cần đưa vào nền kinh tế 347.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao nhiều dự án vẫn chưa giao được vốn?,Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề xuất sửa đổi Luật nào để đa dạng hoá nguồn vốn và thực hiện quy trình thủ tục?