Các FTA giúp tăng hàng chục tỷ USD xuất khẩu mỗi năm cho Việt Nam

Các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và UKVFTA đang đóng vai trò quan trọng trong việc tăng kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ USD cho Việt Nam mỗi năm.

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và UKVFTA đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, nhờ các FTA này, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Tăng trưởng xuất khẩu thông qua CPTPP đã là một thành tựu đáng kể của Việt Nam trong năm 2022.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đã đạt 104,5 tỷ USD, tăng hơn 14% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP đã ghi nhận mức tăng tích cực, như xuất khẩu sang Canada tăng hơn 20% và xuất khẩu sang Brunei tăng đến 163%.

Với EVFTA, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng mừng trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trong năm 2022, thương mại của Việt Nam với các nước EU đạt hơn 62,2 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm trước đó. Đặc biệt, các nước EU đã nhập gần 47 tỷ USD hàng hóa từ Việt Nam, tăng gần 17% so với năm trước.

Với UKVFTA, Việt Nam đã xuất siêu hơn 5,3 tỷ USD sang Vương quốc Anh trong năm 2022, chỉ sau hơn 1 năm kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh có hiệu lực.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh rằng việc thực thi các FTA vẫn còn nhiều thách thức. Hiện năng lực tận dụng ưu đãi của doanh nghiệp Việt Nam từ các FTA vẫn còn thấp, với tỷ lệ tận dụng ưu đãi của CPTPP gần 5%, của EVFTA gần 26% và của UKVFTA khoảng 24%. Điều này cho thấy cần có sự nỗ lực để tăng cường hiệu quả tận dụng các FTA.

Một trong những vấn đề cần được giải quyết là sự kết nối lỏng lẻo giữa các doanh nghiệp. Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh và phá giá sản phẩm cũng đang diễn ra phổ biến. Để tận dụng lợi thế của các FTA, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ xem xét cung cấp nguồn vốn riêng để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định này. Đồng thời, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng xanh và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ sinh thái để tận dụng cơ hội từ các FTA cũng là một yếu tố quan trọng. Bộ Công Thương đã đề xuất thí điểm xây dựng hệ sinh thái trong 1-2 lĩnh vực, ngành hàng tại mỗi tỉnh. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội từ các FTA.

Tổng kết lại, các FTA như CPTPP, EVFTA và UKVFTA đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hàng chục tỷ USD xuất khẩu mỗi năm cho Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích từ các FTA, cần có sự nỗ lực từ cả Chính phủ và doanh nghiệp. Việc thực thi các hiệp định này cần được đẩy mạnh, đồng thời cần tăng cường kết nối và cải thiện chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.

[question] Kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước thành viên CPTPP và EU đã tăng bao nhiêu trong năm 2022?,Tại sao việc tận dụng ưu đãi từ các FTA vẫn còn hạn chế đối với doanh nghiệp Việt Nam?