Các lĩnh vực kinh tế hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng tại Việt Nam, với tỷ lệ chiếm đến 73% vốn đầu tư FDI. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

Các lĩnh vực kinh tế quan trọng tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI đã đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023, với tổng giá trị 20,25 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ và tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với 10 tháng.

Lĩnh vực đầu tư thu hút sự quan tâm lớn nhất từ các nhà đầu tư nước ngoài là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tổng vốn đầu tư vào ngành này đạt hơn 20,97 tỷ USD, chiếm gần 72,71% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 40,2% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 31,4% so với cùng kỳ.

Trong 11 tháng năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân.

Điều này cho thấy sự đa dạng và sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau tại Việt Nam.

Địa bàn thu hút đầu tư nước ngoài rộng khắp trên toàn quốc, với 56 tỉnh, thành phố đã nhận được sự đầu tư trong 11 tháng năm 2023.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022. TPHCM xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,08 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang và Hà Nội.

Các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI như cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong xúc tiến đầu tư như TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh và Bình Dương tập trung nhiều dự án mới, chiếm tới 67,4% số dự án mới của cả nước trong 11 tháng.

Trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,15 tỷ USD, chiếm hơn 17,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 10,9% so với cùng kỳ 2022.

Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ hai với hơn 4,33 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,17 tỷ USD, chiếm gần 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ. Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) cũng là những quốc gia có mức đầu tư đáng kể tại Việt Nam.

Trong 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt 237,16 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ và chiếm 73,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 235,42 tỷ USD, giảm 6,8%, chiếm 72,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 192 tỷ USD, giảm 11,1% so cùng kỳ và chiếm 64,3% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính lũy kế đến ngày 20/11/2023, cả nước hiện có 38.844 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 462,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 294,2 tỷ USD, bằng 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lĩnh vực kinh tế nào mà các nhà đầu tư ngoại quan tâm nhất tại Việt Nam?,Quốc gia nào là đầu tư nước ngoài nhiều nhất vào Việt Nam?