Các nhóm cổ phiếu giá rẻ và triển vọng lợi nhuận năm 2024

FiinGroup điểm tên nhóm cổ phiếu có định giá rẻ, lợi nhuận năm 2024 dự kiến bật tăng mạnh
FiinGroup điểm tên nhóm cổ phiếu có định giá rẻ và dự kiến tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong năm 2024, tuy nhiên chỉ tập trung ở các ngành có câu chuyện thực sự.

Các nhóm cổ phiếu có định giá rẻ và triển vọng lợi nhuận mạnh trong năm 2024 đã được FiinGroup đưa ra danh sách.

Theo FiinGroup, triển vọng lợi nhuận hồi phục sẽ tiếp tục là động lực cho giá cổ phiếu trong năm 2024, nhưng khó diễn ra trên diện rộng mà chỉ tập trung ở các ngành có câu chuyện thực sự.

Các số liệu thống kê của FiinGroup cho thấy lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 của toàn thị trường đã tăng trưởng đột phá so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự hồi phục mạnh trong quý 4 không đủ để bù đắp cho kết quả cả năm. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường giảm 6,7%, vượt quá mức giảm của năm 2020 (khi dịch Covid-19 bùng phát). Điều này cho thấy kết quả kém hơn so với kế hoạch ban đầu được các doanh nghiệp đặt ra từ Đại hội đồng cổ đông đầu năm (dự kiến chỉ giảm 3%).

Trong năm 2023, nhiều ngành ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm giảm, nhưng đã có tín hiệu hồi phục hoặc tiếp tục tăng trong quý 4. Các ngành này bao gồm Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Tài nguyên Cơ bản (chủ yếu là Thép), Hàng cá nhân, Thực phẩm, Xây dựng và Vật liệu. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của ngành Bán lẻ và Tiện ích vẫn đang giảm.

Từ số liệu trên, có thể thấy rằng câu chuyện hồi phục đã được phản ánh vào giá cổ phiếu ở nhiều nhóm ngành, bao gồm cả những ngành có tăng trưởng kém xa kỳ vọng hoặc lợi nhuận vẫn đang ở mức thấp. Triển vọng lợi nhuận hồi phục sẽ tiếp tục là động lực cho giá cổ phiếu trong năm 2024, nhưng khó diễn ra trên diện rộng mà chỉ tập trung ở các ngành có câu chuyện thực sự.

Theo FiinGroup, định giá của chứng khoán hiện tại phản ánh sự kỳ vọng của thị trường. P/E thị trường hiện đang ở mức 13,7x, thấp hơn mức trung bình từ 2015 đến nay (14,2x), chủ yếu do định giá thấp của ngành Ngân hàng. Nhóm Phi tài chính có P/E giảm 7,6% và khi loại bỏ ngành Bất động sản, P/E giảm 16% so với đỉnh lịch sử nhờ lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý 4/2023. Tuy nhiên, đây vẫn là mức định giá cao đối với nhóm này.

FiinGroup đã xem xét mối quan hệ giữa thay đổi về giá, lợi nhuận và định giá để xác định một số nhóm ngành tăng giá trong thời gian qua do lợi nhuận hồi phục hoặc do sự mở rộng của mặt bằng định giá do kỳ vọng của nhà đầu tư. Từ đó, FiinGroup đã xác định ra một số nhóm ngành phổ biến.

Các nhóm ngành tăng giá nhờ kỳ vọng lợi nhuận hồi phục

Thứ nhất, có các ngành có giá tăng nhờ kỳ vọng lợi nhuận hồi phục, bao gồm Hóa chất, Xây dựng, Bán lẻ, Thủy sản, Điện, Bất động sản Khu công nghiệp, Vận tải thủy, và nhiều ngành khác. Giá cổ phiếu của các ngành này đã tăng mạnh trong giai đoạn gần đây, nhưng lợi nhuận lại suy giảm. Giá cổ phiếu tăng chủ yếu nhờ kỳ vọng lợi nhuận sớm hồi phục và tăng trưởng trở lại sau giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự hồi phục mạnh mẽ trong năm 2023 vẫn chưa trở thành hiện thực. Đây cũng là những ngành đòi hỏi tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong năm 2024 để bù đắp cho kỳ vọng đã được định giá trong giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh cầu tiêu dùng vẫn khá thấp, triển vọng lợi nhuận ở hầu hết các ngành này khó có thể hồi phục mạnh.

Với ngành Bất động sản Khu công nghiệp, giá cổ phiếu tiếp tục được hỗ trợ bởi thông tin tích cực về hoạt động giải ngân vốn FDI (đối với Bất động sản Khu công nghiệp). Còn với ngành Thủy sản, sự hồi phục về hoạt động xuất khẩu đang gặp trở ngại do cầu tiêu dùng yếu ở các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và Trung Quốc, cùng với việc tăng chi phí vận chuyển.

Các ngành có giá tăng nhờ định giá và lợi nhuận cùng tăng

Thứ hai, có các ngành có giá tăng nhờ định giá và lợi nhuận cùng tăng. Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Ống nhựa, Chuyển phát nhanh và Thép là các ngành có hiệu suất về giá vượt trội so với thị trường chung trong năm 2023 nhờ sự hồi phục mạnh mẽ từ vùng đáy về lợi nhuận cũng như định giá tăng mạnh. Tuy nhiên, nhóm phân tích cho r

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các ngành nào được FiinGroup cho là có triển vọng tăng giá trong năm 2024?,Nhóm cổ phiếu nào được đánh giá có định giá rẻ và triển vọng lợi nhuận tăng mạnh vào năm 2024?