Các quỹ ETF ngoại lớn nhất sẽ tăng cường mua cổ phiếu bất động sản trong quý 1/2024

BSC dự báo một cổ phiếu bất động sản sẽ được 3 quỹ ETF ngoại lớn nhất thị trường gom mạnh trong đợt cơ cấu quý 1/2024
Ba quỹ ETF ngoại lớn nhất dự kiến sẽ mua mạnh cổ phiếu bất động sản như NVL, FTS và EVF trong đợt cơ cấu danh mục quý 1/2024.

Các quỹ ETF ngoại lớn nhất đang chuẩn bị tăng cường mua cổ phiếu bất động sản trong đợt cơ cấu danh mục quý 1/2024.

Theo dự báo của Chứng khoán BIDV (BSC), ba quỹ ETF ngoại lớn nhất sẽ tập trung mua mạnh cổ phiếu như NVL, FTS và EVF.

Dự báo của BSC cho thấy quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu EVF và 1,8 triệu cổ phiếu VIX, 1,5 triệu cổ phiếu VND, 1,7 triệu cổ phiếu NVL, 1,2 triệu cổ phiếu VRE, 1,2 triệu cổ phiếu PDR...

Đồng thời, quỹ có thể bán ra 1,9 triệu cổ phiếu DXG, 1,6 triệu cổ phiếu HSG, 1,5 triệu cổ phiếu SHB, 1,4 triệu cổ phiếu VHM, 1,3 triệu cổ phiếu PVD...

Với quỹ VNM ETF, BSC dự báo quỹ sẽ mua thêm hơn 3,3 triệu cổ phiếu FTS và 1 triệu cổ phiếu VRE, 1 triệu cổ phiếu PDR, 770 nghìn cổ phiếu SHB...

Đồng thời, quỹ có thể bán ra 1,4 triệu cổ phiếu HPG, 1,4 triệu cổ phiếu VND, 1 triệu cổ phiếu VIX, 945 nghìn cổ phiếu SSI, 878 nghìn cổ phiếu NVL...

Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index, BSC dự báo bộ chỉ số này dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu NVL và loại bỏ cổ phiếu SBT. Hiện trên thị trường, quỹ Fubon ETF đang tham chiếu bộ chỉ số này.

Dự báo của BSC cho thấy Fubon ETF sẽ mua vào gần 16,5 triệu cổ phiếu NVL, cùng với việc mua thêm 8,2 triệu cổ phiếu HPG, 7,6 triệu cổ phiếu HCM, 4,2 triệu cổ phiếu STB, 2 triệu cổ phiếu PDR, 1,7 triệu cổ phiếu VCI, 1,5 triệu cổ phiếu POW...

Ngoài ra, quỹ cũng có thể bán ra gần 20,5 triệu cổ phiếu SBT, cùng với việc bán bớt 6,3 triệu cổ phiếu SHB, 5 triệu cổ phiếu KBC, 4,5 triệu cổ phiếu SSI, 2,8 triệu cổ phiếu GEX...

Tổng cộng, dự báo của BSC cho thấy ba quỹ ETF sẽ mua vào mạnh nhất cổ phiếu NVL với 17,3 triệu đơn vị. Hai mã cổ phiếu được thêm mới trong đợt review quý 1 này là FTS và EVF dự kiến cũng được mua vào hơn 3 triệu đơn vị.

Ngoài ra, các mã dự báo được mua vào đáng kể còn có HPG 7,6 triệu cổ phiếu, HCM 7,6 triệu cổ phiếu, PDR 4,2 triệu cổ phiếu; POW, VCI, VRE hơn 2 triệu cổ phiếu; VND 1,5 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, cổ phiếu SBT được dự báo sẽ bị bán ra mạnh nhất với gần 21 triệu đơn vị, theo sau là SHB cũng sẽ bị bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu, SSI bị bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu, KBC bị bán ra hơn 5 triệu cổ phiếu, STB hơn 4 triệu cổ phiếu, GEX gần 3 triệu cổ phiếu...

Việc tăng cường mua cổ phiếu bất động sản của các quỹ ETF ngoại lớn nhất trong quý 1/2024 cho thấy sự quan tâm và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý các cổ phiếu được dự báo mua vào mạnh nhất và bán ra mạnh nhất để có quyết định đầu tư hợp lý.

Nguồn: Báo CafeF

[question] BSC Research dự báo ba quỹ ETF ngoại lớn nhất thị trường sẽ mua vào cổ phiếu nào trong đợt cơ cấu quý 1/2024?,Quỹ Fubon ETF dự kiến sẽ bán ra cổ phiếu nào mạnh nhất trong đợt cơ cấu quý 1/2024?