Các sân bay định hướng xã hội hóa đầu tư nâng cấp (10-7)

Các sân bay định hướng xã hội hóa đầu tư nâng cấp (10-7)

Các sân bay định hướng xã hội hóa đầu tư nâng cấp (10-7)

Bộ Giao thông Vận tải đang định hướng hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Lâm Đồng.

Các sân bay ở Việt Nam đang được định hướng để đầu tư nâng cấp và phát triển thông qua xã hội hóa đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi công văn tới UBND các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Lâm Đồng, yêu cầu hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không tại địa phương.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và làm việc với các bộ, ngành liên quan, Bộ đã báo cáo Thường trực Chính phủ về Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không. Đề án này sẽ được xem xét và hoàn thiện, sau đó được báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đề án đã tổng hợp và đề xuất giải pháp chung cho các vấn đề vướng mắc về cơ sở pháp lý khi huy động nguồn vốn xã hội đầu tư và khai thác cảng hàng không.

Trong quá trình xem xét Đề án định hướng chung, UBND các tỉnh có thẩm quyền có thể tiếp tục hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương. Điều này bao gồm việc tập trung nghiên cứu các phương án và quy mô đầu tư dựa trên tính chất, điều kiện phát triển và quy hoạch của từng cảng hàng không.

Ví dụ, đối với Cảng hàng không Thọ Xuân và Chu Lai, Bộ Giao thông Vận tải cho biết rằng đã bố trí thêm đường cất hạ cánh thứ hai bên cạnh đường cất hạ cánh hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý. Điều này nhằm đảm bảo hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay của quân sự. Quy hoạch khu hàng không dân dụng và đường cất hạ cánh, đường lăn mới được thiết kế để hoạt động độc lập với các công trình quân sự.

Theo công văn của Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương có thể tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư thông qua hợp tác công tư (PPP) hoặc thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới với sự tham gia của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV. Trong đó, ACV sẽ nắm cổ phần chi phối trong doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không.

Đối với việc nâng cấp và cải tạo các công trình đường cất hạ cánh, đường lăn hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý, ưu tiên sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư. Trường hợp nguồn vốn nhà nước không đủ, có thể nghiên cứu và đầu tư kết hợp với khu hàng không dân dụng thông qua hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO).

Đối với Cảng hàng không Nà Sản, Vinh và Liên Khương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương nghiên cứu và hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư thông qua hợp tác công tư hoặc thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới, trong đó ACV sẽ nắm cổ phần chi phối.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết rằng Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện Bộ đang lập quy hoạch các cảng hàng không trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể và làm cơ sở cho việc đầu tư và phát triển các cảng hàng không.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ trong việc lập và phê duyệt quy hoạch cảng hàng không tại địa phương, cũng như hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không. Các báo cáo và quyết định sẽ được gửi tới Thủ tướng Chính phủ để xem xét và phê duyệt.

[question] Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không được báo cáo cho ai?,Đối với các công trình đường cất hạ cánh, đường lăn hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý, sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn nào để nâng cấp, cải tạo?