Các tiêu chí đánh giá 1 cổ phiếu tốt

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

1. THANH KHOẢN CAO

Không cần thiết phải nổ volume liên tục, 1 mã cổ phiếu tốt sẽ luôn thu hút dòng tiền đổ vào dẫn đến lượt thanh khoản sẽ cao và xuyên suốt các giai đoạn, sẽ không có những nhịp giảm nhiều điểm trong 2-3 phiên.

2. CÁC CHỈ SỐ CẦN LƯU Ý ( EPS, P/E, P/B,..)

Chỉ số P/E (mối quan hệ giữa giá thị trường của CP và thu nhập trên 1 CP) luôn lớn hơn 5 và nhỏ hơn 25 và không lớn hơn 70% giá CP
  • EPS > 1500 (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu)
  • ROA >7% (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản)
  • ROE > 15% (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn CSH)

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các khoản cho vay ngắn hạn và dài hạn, nợ phải thu ngắn và dài cùng các khoản nợ phải trả sẽ không lớn hơn tổng tài sản:
  • DN Thường <35% tổng tài sản
  • DN đầu tư <50% tổng tài sản
  • DN chứng khoán <60% tổng tài sản
  • DN ngân hàng <70% tổng tài sản

4. XEM XÉT CÁC QUỸ LỚN CÓ ĐẦU TƯ VÀO HAY KHÔNG?

Thường khi các quỹ đã chọn DN đầu từ thì họ thường đã phân tích tất cả các chỉ số và phán đoán xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp nên đây sẽ là bệ đỡ rất tốt cho các nhà đầu tư khi lựa chọn mã CP. Ngoài ra có thể xem thêm các thành viên của ban lãnh đạo xem có tiền sử làm giá không? Tin tức của công ty, và thu nhập…

Và có nhiều yếu tố khác về tin tức, về chu kỳ phát triển, độ uy tín trong quá khứ của nó

Tác giả: Nguyễn Nhật