Cách cán bộ làm việc trong lĩnh vực tiền, hàng phải tự bảo vệ

Cán bộ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tiền, hàng phải biết giữ mình!
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng cán bộ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tiền, hàng phải biết tự bảo vệ bản thân để ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh kinh tế. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tăng cường minh bạch và ngăn chặn vi phạm.

Cán bộ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tiền, hàng phải biết giữ mình và tự bảo vệ bản thân để ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh kinh tế.

Điều này được nhấn mạnh bởi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trong buổi họp tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Tội phạm công nghệ cao và lợi dụng công nghệ cao ngày càng trở nên phức tạp, gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng chống.

Đặc biệt, tội phạm ma túy với các thủ đoạn tinh vi và khối lượng lớn đang gây hủy hoại xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng ma túy là nguồn cơn của tội phạm và đề nghị xây dựng một chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy để nâng cao hiệu quả công tác này.

Về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mặc dù đã có những chuyên án triệt phá thành công, nhưng theo Phó Thủ tướng, còn rất nhiều vi phạm cần được giải quyết.

Ông đề nghị các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tập trung rà soát, đề xuất thể chế và hành lang pháp lý đầy đủ, gỡ bỏ các vướng mắc trong phối hợp thực hiện. Ông cảnh báo rằng nếu không có sự phối hợp tốt, công tác này sẽ thất bại.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tội phạm.

Ông yêu cầu tăng cường minh bạch và tránh tư tưởng cát cứ, không muốn chia sẻ dữ liệu. Việc sử dụng công nghệ thông tin và tăng cường thanh kiểm tra nội bộ sẽ giúp ngăn chặn vi phạm và đảm bảo an ninh kinh tế.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kết luận bằng việc nhắc nhở các cán bộ và nhân viên làm việc trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tiền, hàng và lợi ích kinh tế phải "biết giữ mình".

Ông cảnh báo rằng nếu không tuân thủ nguyên tắc và không giữ được sự liêm chính, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cảnh báo về tội phạm công nghệ cao và ma túy?,Theo ông, việc gì có thể giúp tăng cường minh bạch và ngăn chặn vi phạm?