Cách công khai lộ trình và mức tăng giá điện giúp ổn định nền kinh tế

Việc công khai lộ trình và mức tăng giá điện là cần thiết để tránh các cú sốc cho nền kinh tế, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh giá điện đã trở thành một vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, việc công khai lộ trình và mức tăng giá điện là cần thiết để tránh các cú sốc và đảm bảo sự ổn định cho nền kinh tế.

Tăng giá điện là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng cao.

Đại biểu Phạm Văn Hoà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho rằng việc tăng giá điện là hợp lý để đảm bảo phù hợp với giá thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tuy nhiên, việc tăng giá điện cần được tính toán một cách hợp lý để đảm bảo sự cân đối giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN và phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Đại biểu Phạm Văn Hoà nhấn mạnh rằng EVN cần cân đối các khoản chi như chi thường xuyên, chi đầu tư, chi chế độ lao động để không chỉ dồn sự tăng giá điện làm nguồn tài chính chính của EVN.

Việc tăng giá điện cũng có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Mọi hoạt động đời sống, sản xuất và kinh doanh đều liên quan đến tiêu thụ điện.

Nếu tiêu thụ mạnh thì CPI tăng, ngược lại, nếu tiêu thụ hạn chế thì CPI giảm.

Bộ Công Thương ước tính rằng việc tăng giá điện lần này có thể làm tăng chỉ số CPI năm nay khoảng 0,035%.

Tuy nhiên, việc tăng giá điện cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Đại biểu Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, cho rằng việc tăng giá điện là cần thiết nhưng cần tính toán kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến lạm phát và doanh nghiệp.

Ông cũng nhấn mạnh về việc công khai lộ trình và mức tăng giá điện để mọi người dân và doanh nghiệp có thể nắm rõ và thích ứng.

Việc tăng giá điện cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mức tăng hợp lý và lộ trình phù hợp.

Đại biểu Trần Văn Lâm nêu ý kiến rằng việc công khai lộ trình giúp mỗi người dân và doanh nghiệp có thể nắm rõ và ứng phó phù hợp, tránh tạo ra các cú sốc cho nền kinh tế.

Đại biểu đoàn Bắc Giang cũng nhấn mạnh rằng việc tăng giá điện sẽ tác động khác nhau đối với từng lĩnh vực và đối tượng trong nền kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp, giá điện là một trong những yếu tố chi phí đầu vào.

Việc tăng giá điện đòi hỏi các doanh nghiệp phải có kế hoạch bố trí sản xuất, tái cấu trúc sản xuất và thay đổi công nghệ để phù hợp với mức giá điện mới.

Bộ Công Thương đã đề xuất rút ngắn chu kỳ điều hành giá điện bán lẻ bình quân từ 6 tháng/lần xuống còn 3 tháng để giúp giá điện không bị dồn tích chi phí và ảnh hưởng tới cân bằng tài chính của EVN.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hoà cho rằng Chính phủ cần cân nhắc thận trọng và đánh giá khách quan vấn đề này.

Việc tăng giá điện cần được tính toán kỹ lưỡng để không tạo ra các cú sốc cho nền kinh tế trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm bao nhiêu phần trăm?,Tại sao cần công khai lộ trình và mức tăng giá điện để tránh các cú sốc cho nền kinh tế?