Cách Hong Kong giải quyết vấn đề lãng phí bánh trung thu sau mùa Trung Thu

Cách Hong Kong giải quyết vấn đề lãng phí bánh trung thu sau mùa Trung Thu

Cách Hong Kong giải quyết vấn đề lãng phí bánh trung thu sau mùa Trung Thu

Hàng triệu chiếc bánh trung thu ở Hong Kong trở thành rác thải thực phẩm sau mùa Trung Thu. Tuy nhiên, các tổ chức từ thiện đã tìm ra cách để ngăn chặn lãng phí và bảo vệ môi trường.

Thu thập và phân phối lại bánh trung thu

Một trong những tổ chức từ thiện tại Hong Kong là Food Grace đã thu thập và phân phối lại hàng ngàn chiếc bánh trung thu dư thừa. Trong năm qua, Food Grace đã thu thập được hơn 80.000 chiếc bánh trung thu và phân phối lại cho hơn 100 tổ chức từ thiện. Edmond Leung, Giám đốc dự án của Feeding Hong Kong, cho biết năm nay đã thiết lập các điểm thu gom bánh trung thu khắp thành phố và nhận quyên góp cho đến ngày 25/9. Những chiếc bánh trung thu được giải cứu sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện tuyến đầu phục vụ những người dễ bị tổn thương.

Quy định quyên góp bánh trung thu

Đối với những người muốn quyên góp bánh trung thu, tổ chức Feeding Hong Kong có một số quy định cần tuân thủ. Bánh trung thu phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng, phải được đóng gói, chưa mở và có ghi rõ ngày hết hạn cũng như nhà sản xuất. Feeding Hong Kong cũng hoan nghênh các công ty thực phẩm quyên góp theo hộp hoặc thùng ngay trước lễ hội.

Bảo vệ môi trường và giảm lãng phí thực phẩm

Hoạt động quyên góp bánh trung thu không chỉ giúp ngăn chặn lãng phí thực phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Theo Cục Bảo vệ Môi trường, mỗi ngày có khoảng 3.255 tấn rác thải thực phẩm được thải ra ở Hong Kong, chiếm 30% tổng lượng rác thải rắn đô thị của thành phố. Feeding Hong Kong giải quyết thách thức này bằng cách chuyển hướng thực phẩm dư thừa từ khu vực thương mại và công nghiệp sang những người có nhu cầu, thay vì để chúng rơi vào các bãi chôn lấp.

Tổ chức từ thiện khác đóng góp vào giải quyết vấn đề

Ngoài Feeding Hong Kong, tổ chức từ thiện Hanuman cũng đóng góp vào việc giải quyết vấn đề lãng phí bánh trung thu. Hanuman đã tiến hành quyên góp bánh trung thu cho người nghèo và những người kém may mắn. Tổ chức này cũng hỗ trợ những người dọn dẹp đường phố và những người có thu nhập thấp. Bằng cách chia sẻ bánh trung thu và đón Tết Trung thu với những hoàn cảnh khó khăn, Hanuman mang lại niềm vui và ý thức cộng đồng cho cuộc sống của những người này.

Nâng cao nhận thức và tham gia cùng cộng đồng

Để giảm lãng phí thực phẩm và tạo ra một tương lai bền vững, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng rất quan trọng. Mọi người có thể thúc đẩy nhận thức về vấn đề lãng phí thực phẩm tại trường học, nơi làm việc và các sự kiện xã hội. Bằng cách thực hiện những biện pháp này và tích cực tham gia với cộng đồng, người dân Hong Kong có thể góp phần giảm lãng phí thực phẩm và giúp tạo ra một tương lai bền vững hơn.

[question] Tổ chức Food Grace đã thu thập được bao nhiêu chiếc bánh trung thu trong 5 năm qua?,Tổ chức Feeding Hong Kong thu thập bánh trung thu từ đâu để chuyển đến những người có nhu cầu?