Cách lấy lại giấy tờ và sổ BHXH khi nghỉ việc để nhận trợ cấp

Khi nghỉ việc, người lao động cần lấy lại giấy tờ và sổ BHXH khi nghỉ việc để nhận trợ cấp

Khi nghỉ việc, người lao động cần thực hiện một số thủ tục để lấy lại giấy tờ và sổ BHXH, đảm bảo quyền lợi khi hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền bảo hiểm xã hội.

Dưới đây là những thông tin cần thiết để người lao động biết khi tiến hành thủ tục này.

Lấy lại giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể là một trong các loại giấy tờ sau đây:

  • Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
  • Quyết định thôi việc.
  • Quyết định sa thải.
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
  • Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp.
  • Giấy xác nhận của doanh nghiệp về việc chấm dứt hợp đồng lao động với các thông tin về người lao động, loại hợp đồng lao động đã ký, lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Để đảm bảo quyền lợi khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng. Trường hợp doanh nghiệp từ chối cung cấp giấy tờ này, người lao động có quyền tiến hành thủ tục khiếu nại theo quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Lấy lại sổ BHXH:

Khi đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), mỗi người lao động sẽ được cấp 1 cuốn sổ BHXH để ghi nhận quá trình đóng và hưởng bảo hiểm của mình. Theo Điều 18 Luật BHXH năm 2014, sổ BHXH sẽ được cấp và giao cho người lao động tự quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, thường doanh nghiệp giữ sổ BHXH để tiện làm các thủ tục hưởng chế độ. Do đó, khi nghỉ việc, người lao động cần lấy lại sổ BHXH để có thể hoàn thiện đủ giấy tờ làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền bảo hiểm xã hội một lần sau này.

Trước khi nhận sổ BHXH, người lao động cần xác nhận lại với doanh nghiệp xem đã chốt thời gian đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan BHXH hay chưa. Nếu sổ BHXH chưa chốt, cơ quan BHXH sẽ không giải quyết chế độ cho người lao động.

Hậu quả pháp lý khi không trả lại sổ BHXH:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019, khi hợp đồng lao động chấm dứt, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Trường hợp không chốt sổ BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt từ 1-20 triệu đồng. Nếu đã chốt sổ BHXH theo quy định nhưng cố tình không trả lại cho người lao động, người sử dụng lao động cũng sẽ bị phạt từ 1-4 triệu đồng, tối đa không quá 75 triệu đồng.

Như vậy, khi nghỉ việc, người lao động cần lấy lại giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động và sổ BHXH để đảm bảo quyền lợi khi hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền bảo hiểm xã hội. Việc này giúp người lao động có đầy đủ giấy tờ để thực hiện các thủ tục hưởng chế độ sau này một cách thuận lợi và nhanh chóng.

[question] Người lao động cần lấy những giấy tờ gì khi nghỉ việc để nhận trợ cấp thất nghiệp?,Khi doanh nghiệp không cung cấp giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng, người lao động có thể làm gì?