Cách tận dụng quyền lợi bảo hiểm trước khi nghỉ hưu

Hãy nghỉ việc trước khi nghỉ hưu để hưởng trọn quyền lợi bảo hiểm và nhận được trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc.

Cách tận dụng quyền lợi bảo hiểm trước khi nghỉ hưu

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là những loại bảo hiểm bắt buộc mà người lao động phải đóng hàng tháng khi làm việc tại công ty. Tuy nhiên, để hưởng trọn quyền lợi bảo hiểm, người lao động có thể nghỉ việc trước khi đủ điều kiện nghỉ hưu.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi nghỉ hưu

Theo Luật Việc làm năm 2013, người lao động có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp không áp dụng đối với người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Vì vậy, để tận dụng quyền lợi bảo hiểm, người lao động nên nghỉ việc trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đã đóng bảo hiểm. Người lao động sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp nếu đã đóng đủ từ 12 tháng đến 36 tháng. Sau đó, mỗi 12 tháng đóng bảo hiểm thêm sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, tối đa không quá 12 tháng.

Cân nhắc thời gian nghỉ việc trước khi nghỉ hưu

Người lao động gần đến độ tuổi nghỉ hưu nên cân nhắc thời gian nghỉ việc để tận dụng quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, nếu một người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 10 năm nhưng chưa hưởng trợ cấp, có thể nghỉ việc trước 10 tháng. Tuy nhiên, nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp hơn 12 năm, người lao động chỉ nên nghỉ việc tối đa 12 tháng, vì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng trong một lần.

Hưởng trợ cấp thôi việc và bảo hiểm y tế miễn phí

Ngoài việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn có thể nhận được hai quyền lợi lớn khác. Đầu tiên, khi nghỉ việc, người lao động sẽ được trả tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Số tiền trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc chưa được đóng bảo hiểm thất nghiệp, với mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thứ hai, người lao động sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 80%. Theo quy định của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm việc được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Tận dụng quyền lợi bảo hiểm trước khi nghỉ hưu là cách thông minh để người lao động có thể hưởng trọn các quyền lợi và trợ cấp. Hãy cân nhắc nghỉ việc trước khi đủ điều kiện nghỉ hưu để tận dụng tối đa quyền lợi bảo hiểm.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Người lao động nghỉ việc trước khi đủ điều kiện nhận lương hưu sẽ có quyền lợi gì?,Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?