Cải cách Bảo hiểm xã hội: Giảm thời gian đóng từ 20 năm xuống 10 năm

Cải cách Bảo hiểm xã hội: Giảm thời gian đóng từ 20 năm xuống 10 năm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 10 năm, theo xu hướng của thế giới hiện đại. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của cải cách tiền lương và công tác truyền thông trong việc hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần.

Cải cách Bảo hiểm xã hội: Giảm thời gian đóng từ 20 năm xuống 10 năm

Trong buổi thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 10 năm. Ông cho biết rằng xu hướng này phù hợp với thế giới hiện đại, khi tiền lương ngày càng tăng lên và tỷ lệ đóng bảo hiểm ngày càng to ra.

Cải cách tiền lương và cải cách bảo hiểm xã hội

Là hai nội dung quan trọng đã được Quốc hội bàn và ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Dự kiến, cải cách tiền lương sẽ bắt đầu từ 2021, nhưng do ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch COVID-19, việc thực hiện đã được lùi lại và dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024.

Trong quá trình cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đã có một số nội dung được thể chế hóa như tuổi nghỉ hưu trong Bộ Luật lao động. Tuy nhiên, các nội dung khác tiến hành chậm hơn so với cải cách tiền lương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng nếu dự án Luật Bảo hiểm xã hội được thông qua trong kỳ họp thứ 7, thì có thể áp dụng vào thời điểm trùng với cải cách tiền lương.

Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong việc hạn chế việc rút bảo hiểm một lần. Theo ông, nếu đóng bảo hiểm xã hội trong 20 năm, thì quá xa xôi, trong khi đóng trong 15 năm vẫn còn thấy có tương lai, và tiến tới 10 năm thì người dân càng có điều kiện để đóng bảo hiểm.

"Không những vậy, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động hầu như năm nào chúng ta cũng tăng thêm khoảng 6-8%. Tới đây cải cách tiền lương cũng cải cách cả khu vực công và khu vực tư", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị thiết kế luật phải có quy định, có mốc thực hiện, để tránh việc phải sửa luật sau này. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác truyền thông trong việc hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần.

Trong quá trình thảo luận, ông cũng nhắc đến vấn đề trợ cấp hưu trí xã hội. Ông cho biết trợ cấp này có bản chất giống như trợ cấp cho người cao tuổi từ ngân sách Nhà nước. Theo ông, độ tuổi được hưởng trợ cấp sẽ giảm xuống và các mức hưởng sẽ tăng lên, tùy thuộc vào khả năng của ngân sách Nhà nước.

Về việc rút bảo hiểm xã hội một lần, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng không nên cấm đoán, mà chỉ nên thiết kế chính sách để giữ người lao động ở lại hệ thống và hạn chế việc rút bảo hiểm một lần. Ông cũng nhấn mạnh rằng không nên phân biệt trước khi luật có hiệu lực hay sau khi có hiệu lực.

Thực trạng rút bảo hiểm xã hội một lần là do nhiều người dân gặp khó khăn trước mắt. Việc rút bảo hiểm xã hội để đảm bảo nhu cầu cuộc sống hàng ngày và trả nợ đã được thống kê rõ ràng.

Trong tổng quan cải cách Bảo hiểm xã hội, việc giảm thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm xuống 10 năm là một bước đi quan trọng để đáp ứng nhu cầu của người lao động và phù hợp với xu hướng của thế giới hiện đại. Cải cách tiền lương và công tác truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống bao nhiêu năm?,Vì sao việc rút bảo hiểm xã hội một lần cần được hạn chế?