"Cải cách mạnh thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam"

"Năm 2024, chính phủ cần tạo cơ hội và môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Chuyên gia kinh tế nhấn mạnh vai trò của cải cách thể chế và giảm chi phí kinh doanh."

Cải cách mạnh thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ và Quốc hội đang tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024. Các chính sách mới nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Đồng thời, cải thiện thể chế và đảm bảo an ninh năng lượng cũng là những yếu tố quan trọng được đề cập trong các nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội.

Cải cách mạnh thể chế, tạo môi trường pháp lý

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết rằng chính phủ cần tạo niềm tin và cơ hội cho doanh nghiệp trong việc đầu tư vào thị trường Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng cải cách mạnh về thể chế và tạo môi trường pháp lý là cách tốt nhất để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cải cách mạnh về thể chế và tạo môi trường pháp lý thuận lợi. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng chúng ta cần tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thay vì chỉ tháo gỡ khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng cải cách mạnh về thể chế và tạo môi trường pháp lý là cách tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp và tạo cơ hội phát triển.

Giảm chi phí kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Các chuyên gia kinh tế cũng đề xuất gói giải pháp tổng thể để giảm chi phí kinh doanh. Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng chúng ta cần tăng cường giảm thuế, phí và các khoản phải nộp. Ông cũng nhấn mạnh rằng chúng ta cần giảm chi phí về thủ tục hành chính và thanh tra kiểm tra định kỳ không cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Ông Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm chi phí kinh doanh và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Ông đề xuất tăng cường đầu tư công và cải cách lại nền kinh tế để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Cơ hội và triển vọng phát triển kinh tế

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng năm 2024, Việt Nam đối mặt với nhiều cơ hội và triển vọng phát triển kinh tế. Bà Đặng Nguyệt Minh, Giám đốc Khối nghiên cứu của Dragon Capital, cho rằng năm 2024 sẽ là năm phục hồi kinh tế với sự hồi phục của ngành sản xuất và sự đồng pha giảm lãi suất trên toàn cầu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đầu tư công và chuyển dịch sản xuất. Việt Nam đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Apple và Samsung, và để trở thành cường quốc sản xuất, chúng ta cần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Tóm lại, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024, Việt Nam cần cải cách mạnh về thể chế và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, giảm chi phí kinh doanh và tăng cường đầu tư công cũng là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các chuyên gia kinh tế đề xuất những giải pháp gì nhằm phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2024?,Theo ý kiến của bà Đặng Nguyệt Minh, Việt Nam sẽ đối mặt với những cơ hội gì trong năm 2024?