Cải cách thủ tục hành chính: Khó khăn do "giấy phép con"

Cải cách thủ tục hành chính: Khó khăn do

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp và "giấy phép con" gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Các biện pháp cải cách cần được thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả.

Cải cách thủ tục hành chính là một vấn đề quan trọng

Trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn đối với người dân và doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp và gây khó khăn

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp và gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Nỗ lực cải cách đã mang lại chuyển biến tích cực

Trong cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đánh giá những nỗ lực cải cách trong thời gian qua đã mang lại những chuyển biến tích cực và tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Tồn tại và hạn chế cần được khắc phục

Tuy nhiên, ông cũng không ngại thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần được khắc phục.

Rào cản và quy trình thực hiện chưa được liên thông

Trong nhiều lĩnh vực, thủ tục hành chính vẫn còn nhiều rào cản và quy trình thực hiện chưa được liên thông.

Thủ tục "giấy phép con" gây khó khăn

Hồ sơ vẫn còn rườm rà, phức tạp và đôi khi còn phát sinh các thủ tục "giấy phép con" gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tình trạng nhũng nhiễu và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chậm chạp

Ngoài ra, còn tình trạng nhũng nhiễu và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chậm chạp ở một số cơ quan.

Trách nhiệm và quyết liệt hơn trong công tác cải cách

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải có trách nhiệm và quyết liệt hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tránh tình trạng phó mặc cho cấp dưới

Ông nhấn mạnh rằng người đứng đầu và các thành viên của Tổ công tác phải tránh tình trạng phó mặc cho cấp dưới và chỉ đọc báo cáo do cấp dưới chuẩn bị khi đi họp.

Tăng cường phân cấp trong công tác thủ tục hành chính

Ông cũng đề nghị tăng cường phân cấp trong công tác thủ tục hành chính.

Đề xuất phương án với các cơ quan có thẩm quyền

Đối với những thủ tục không thể cắt giảm do quy định của luật, ông yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải gửi báo cáo đến Thường trực Tổ công tác để đề xuất phương án với các cơ quan có thẩm quyền.

Hoan nghênh từ lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp

Cuộc họp cũng nhận được sự hoan nghênh từ lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Giải quyết những "tắc nghẽn nóng"

Họ đồng thời mong muốn Chính phủ sớm giải quyết những "tắc nghẽn nóng" như quy định về phòng cháy chữa cháy và kiểm tra chuyên ngành, nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Quy trách nhiệm của cán bộ và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Tô Hoài Nam cũng đã đề xuất cần có cơ chế để quy trách nhiệm của cán bộ và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, coi đó là giải pháp đột phá.

Khuyến khích khu vực ngoài Nhà nước tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công

Ông cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế khuyến khích khu vực ngoài Nhà nước tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công.

Cải cách thủ tục hành chính là cần thiết

Cải cách thủ tục hành chính là một công việc không dễ dàng, nhưng nó là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Biện pháp cải cách cần được thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả

Chỉ khi các biện pháp cải cách được thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường kinh doanh tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

[question] Các vấn đề cần được khắc phục trong công tác cải cách thủ tục hành chính là gì?,Các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất giải pháp gì để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thực hiện TTHC?